simonp
Simon Waldman
2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Simon A. Waldman Londra King’s College’da misafir araştırma görevlisidir.  Araştırmaları Ortadoğu’ya yönelik uluslararası diplomasi, Amerikan ve İngiliz dış politikası, Ortadoğu’da devlet inşası, Türk tarihi ve politikası ve Arap-İsrail çatışması üzerine yoğunlaşmaktadır. Daha önce King’s College’da Ortadoğu Araştırmaları öğretim görevlisi olarak çalıştı. Brunel Üniversitesi’nden dereceyle mezun oldu, Ortadoğu Araştırmaları üzerine Master ve PhD derecelerini King’s College’dan aldı.

Waldman, Emre Çalışkan’la beraber The New Turkey and Its Discontents (Hurst/Oxford University Press) isimli çalışmayı yayımladı ve eleştirmenler tarafından “İngilizce yazılmış en iyi cilt” olarak değerlendirilerek “etkileyici ampirik düzenlemesi” ile takdir gördü.

Waldman’ın önceki kitabı Anglo-American Diplomacy and the Palestinian Refugee Problem, 1948-1951 (Palgrave MacMillan, 2015) büyük güçlerin dünya üzerindeki en uzun süreli göç sorunlarını çözme denemelerini ve başarısızlığını analiz ederek açıklayan bir çalışmadır.

Waldman sıkça CNN, Bloomberg, Monocle Radio ve BBC gibi uluslararası medya kanallarında gündem tartışmalarına katılmaktadır. HaaretzGlobe and MailMiddle East Eye, ve Prospect Magazine yayımlarına düzenli olarak yorum yazıları yazmaktadır.

“Avrupa Birliği’nin Ötesi? İngiltere-Türkiye İlişkilerinin Geleceği”

Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde bir belirsizlik dönemine girmektedir, Londra ise çareyi uluslararası ilişkiler portfolyosunu çeşitlendirmekte aramaktadır. Türkiye İngiltere’nin Avrupa Birliği sonrası uluslararası oryantasyonunda başta gelen ülkerelerden biridir. Farklı sebeplerle olsa da, Türkiye de İngiltere gibi Avrupa Birliği ile ilişkilerinde hüsrana uğramıştır ve bu sebeple Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini genişletmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yakın bir zamanda hem Londra hem de Ankadara yalnızca ticareti geliştirme niyetlerinden söz etmekle kalmamış, aynı zamanda bir “stratejik ortaklık” kurma niyetinde olduklarını da belirtmişlerdir. Peki Londra ve Ankara Avrupa Birliği sınırları ötesinde böyle bir ortaklık kurabilir mi?

Bu proje birincil verilerden yararlanacak ve İngiliz, Türk ve Avrupalı taraf ve politikacılarla yapılan ropörtajlardan oluşacaktır. Araştırma ticaret, diplomasi ve stratejik ilişkilerde daha iyi bir İngiliz-Türk işbirliğine giden yoldaki hız tümseklerini tespit edecektir. İngiliz-Türk ilişkilerindeki Avrupa Birliği faktörünü ve Avrupa Birliği’nin yakın gelecekte İngiltere ve Türkiye’yi birbirine bağlayan bağ olma özelliğini ne dereceye kadar koruyabileceğini inceleyecektir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri:

Op-Ed
Doomed to fail: The decline of American-Turkish relations
16 Kasım 2017 | The Hill

Balfour is history: The Middle East’s New Imperialists are Turkey and Iran
1 Kasım 2017 | Haaretz

Turkey’s bluster exposes its delusions of grandeur
11 Ekim 2017 | The Globe and Mail

An Independent Kurdistan is in Turkey’s National Interest, Not a Threat to It
28 Eylül 2017 | Haaretz

Israel’s left badly needs a populist leader if it ever wants power again
6 Eylül 2017 | The Globe and Mail

Paneller
Kürtlerin Geleceği
(The Future of the Kurds)
23 Kasım 2017 | Project for the Study of the 21st Century, Londra

Konferanslar (katılımcı)
TBCCI Birleşik Krallık-Türkiye Ticaret Forumu
29 Eylül 2017 | Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası