simonp
Simon Waldman
2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Simon A. Waldman Londra King’s College’da misafir araştırma görevlisidir. Araştırmaları Ortadoğu’ya yönelik uluslararası diplomasi, Amerikan ve İngiliz dış politikası, Ortadoğu’da devlet inşası, Türk tarihi ve politikası ve Arap-İsrail çatışması üzerine yoğunlaşmaktadır. Daha önce King’s College’da Ortadoğu Araştırmaları öğretim görevlisi olarak çalıştı. Brunel Üniversitesi’nden dereceyle mezun oldu, Ortadoğu Araştırmaları üzerine Master ve PhD derecelerini King’s College’dan aldı.
Waldman, Emre Çalışkan’la beraber The New Turkey and Its Discontents (Hurst/Oxford University Press) isimli çalışmayı yayımladı ve eleştirmenler tarafından “İngilizce yazılmış en iyi cilt” olarak değerlendirilerek “etkileyici ampirik düzenlemesi” ile takdir gördü.
Waldman’ın önceki kitabı Anglo-American Diplomacy and the Palestinian Refugee Problem, 1948-1951 (Palgrave MacMillan, 2015) büyük güçlerin dünya üzerindeki en uzun süreli göç sorunlarını çözme denemelerini ve başarısızlığını analiz ederek açıklayan bir çalışmadır.

Waldman sıkça CNN, Bloomberg, Monocle Radio ve BBC gibi uluslararası medya kanallarında gündem tartışmalarına katılmaktadır. Haaretz, Globe and Mail, Middle East Eye, ve Prospect Magazine yayımlarına düzenli olarak yorum yazıları yazmaktadır.

“Avrupa Birliği’nin Ötesi? İngiltere-Türkiye İlişkilerinin Geleceği”

Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinde bir belirsizlik dönemine girmektedir, Londra ise çareyi uluslararası ilişkiler portfolyosunu çeşitlendirmekte aramaktadır. Türkiye İngiltere’nin Avrupa Birliği sonrası uluslararası oryantasyonunda başta gelen ülkerelerden biridir. Farklı sebeplerle olsa da, Türkiye de İngiltere gibi Avrupa Birliği ile ilişkilerinde hüsrana uğramıştır ve bu sebeple Avrupa Birliği dışındaki ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini genişletmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yakın bir zamanda hem Londra hem de Ankadara yalnızca ticareti geliştirme niyetlerinden söz etmekle kalmamış, aynı zamanda bir “stratejik ortaklık” kurma niyetinde olduklarını da belirtmişlerdir. Peki Londra ve Ankara Avrupa Birliği sınırları ötesinde böyle bir ortaklık kurabilir mi?

Bu proje birincil verilerden yararlanacak ve İngiliz, Türk ve Avrupalı taraf ve politikacılarla yapılan ropörtajlardan oluşacaktır. Araştırma ticaret, diplomasi ve stratejik ilişkilerde daha iyi bir İngiliz-Türk işbirliğine giden yoldaki hız tümseklerini tespit edecektir. İngiliz-Türk ilişkilerindeki Avrupa Birliği faktörünü ve Avrupa Birliği’nin yakın gelecekte İngiltere ve Türkiye’yi birbirine bağlayan bağ olma özelliğini ne dereceye kadar koruyabileceğini inceleyecektir.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak faaliyetleri: