souad photo
Souad Osseiran
2017/18 Mercator-İPM Araştırmacısı

Souad Osseiran, Türkiye’deki göç ve sığınmacılık konularını Suriyeli mülteciler ve onların göçe bağlı deneyimleri üzerinden çalışan bir antropologdur. Osseiran doktorasını Goldsmiths, Londra Üniversitesi’nde antropoloji alanında tamamladı. Doktora tezinde Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya göç stratejilerini ve bu süreçte İstanbul’da kalmalarına dayalı deneyimlerini inceledi. Osseiran ayrıca sosyal antropoloji alanında Oxford Üniversitesi’nden yüksek lisans ve Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden lisans derecelerine sahiptir.

“Suriyeli Sağlık Uzmanlarının Türkiye’ye Entagrasyonu: Türk Vatandaşlığı Formülasyonunu Değişimi”

Şu anda neredeyse 3 milyon Suriyeli Türkiye’de yaşamakta ve gelecekte bir kısmı Türk vatandaşlığı elde edecek. Bu proje Türk devletinin kalifiye Suriye vatandaşlarını Türk sistemine entegre ederek 300,000 profesyonel Suriyeli çalışana vatandaşlık sağlama planını inceleyecektir. 2016 ve 2017′de, T.C. Sağlık Bakanlığı Suriyeli sağlık çalışanlarını ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde entegre etmek amacıyla onlara eğitim vermeye başladı. Bu çaba Suriyeli sağlık çalışanlarının Türkiye’deki iş gücüne katılımını düzenlemeyi amaçlamakta.

Bu proje, Suriyeli sağlık uzmanlarının Türkiye’de iş gücüne katılımını inceliyor. Araştırma bu entegrasyonun etkilerine ve Türk vatandaşlığının değişen formülasyonuna odaklanacak. Bu araştırma sorularını cevaplamak için Osseiran Suriyeli sağlık sektörü çalışanlarıyla, ilgili bakanlıklardaki Türk bürokratlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve BM organizasyonlarıyla iletişime geçecek. Bu görüşmelere ve gözlemlere dayanarak, araştırma Türkiye ve AB politikalarında karar verici kişilerin Türkiye’nin bu çalışanları entegre etme süreci, bu sürecin güçlü ve zayıf noktaları ve bu entegrasyon modelinin farklı alanlara uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri ile ilgili bir inceleme sunacak.