eeeeee
Tuğba Ağaçayak
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Tuğba Ağaçayak, hava kirliliği ve iklim değişikliği alanlarında araştırma yapan bir çevre mühendisidir. Doktora derecesini İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri bölümünden almıştır. Yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği ve ayrıca İşletme bölümlerinde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini 2006 yılında ERASMUS bursuyla gittiği, Stuttgart Üniversitesi’nde “Türkiye İçin bir Emisyon Envanteri Geliştirilmesi” konusunda hazırlamıştır.

2007-2009 yılları arasında TÜBİTAK MAM, Çevre Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İTÜ’de araştırma görevlisi olarak yer almıştır. Doktora araştırmasında Doğu Akdeniz bölgesine taşınan ve hava kirletici emisyonlara sebep olan mineral tozların iklim üzerine etkisini araştırmak üzere modelleme çalışmaları yapmış, çalışmalarının bir kısmını TÜBİTAK bursuyla misafir araştırmacı olarak CNRS Laboratoire d”Aérologie, Toulouse’da gerçekleştirmiştir. Doktora sonrası çalışmalarını 2015-2016 yıllarında, Berlin Teknik Üniversitesi’nde kompost ve kimyasal gübre uygulamalarının sera gazı oluşum mekanizmalarını incelemek amacıyla deneysel araştırmalar yaparak tamamlamıştır.

Atık ve Tarım Sektörü Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması ve Türkiye’deki Çok Katmanlı Yönetimi

Atık ve tarım sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle sera gazı salınımını azaltmaya yönelik stratejiler Türkiye’de de büyük önem kazanmaktadır. Sera gazı emisyonunu azaltmak için uygulanabilir azaltma hedefleri oluşturulmalı, stratejiler çeşitlendirilmeli ve acilen uygulanmalıdır.

Bu projede atık ve tarım sektörü kaynaklı sera gazı emisyonunu azaltma potansiyeli belirlenecektir. Alt sektörler ve emisyon konusundaki güncel durum incelenecektir. Her bir alt sektör ve bölge için azaltım stratejileri vurgulanacaktır. Organik atıkları ve depo sahalarına giden atık miktarını azaltmak amacıyla kompostlaştırma potansiyeli belirlenecektir. Kompost ve kompostlaştırılmış gübre kullanımıyla toprak kalitesi arttırmak, suni gübre kullanımı ve buna bağlı emisyonların azaltılması konusunda  farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.

Türkiye’de çok düzeyli yönetimi geliştirmek oldukça önemlidir. Bu proje paydaşlara emisyon azaltma stratejileri hakkında bilgi sağlanmasına yardımcı olacaktır. Farklı sosyal aktiviteler ile paydaşlar, bilim insanları ve halka ulaşılacaktır. Gerçekçi hedefler belirlenmesi ve uygulanabilir metotlar kullanılması için Türkiye’nin sosyal, kültürel ve politik şartları, göz önünde bulundurulacaktır.

Tuğba Ağaçayak‘ın Mitigation of Emissions from the Agriculture Sector and Climate Change Adaptation in Turkey” başlıklı posteri Impacts World 2017 Konferası’nda, Potsdam, Almanya’da, 11-13 Ekim tarihlerinde sunuldu. (En İyi Poster Ödülü)