wwhh
Wiebke Hohberger
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Wiebke Hohberger Hamburg Üniversitesi’nde Avrupa ve Türk Tarihi alanındaki doktorasının son aşamasındadır. Doktora tezinde Avrupa kimliğinin sosyal oluşumunda Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki rolünü analiz etmektedir. Hohberger, geçmişten günümüze Türkiye-Avrupa/Almanya ilişkilerine olan akademik odağına ek olarak, özellikle günümüz entegrasyon politikaları ve siyasal İslam’ın biçimleriyle  ilgilenmektedir.  Hohberger, Stiftung Mercator’un,  Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden geleceğin olası liderlerini fikir alışverişi için bir araya getiren ve etkileşimlerini destekleyen bir program olan, Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu’nda araştırmacı olarak yer almaktadır. Hohberger, son sekiz yılda, Almanya’da göçmen ve mültecilere destek veren birçok gönüllü projede yer almıştır. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını  tamamlayan Hohberger, Münster Üniversitesi’nde Çağdaş Tarih, Siyaset Bilimi ve İslam Bilimi yüksek lisans derecesini almıştır. Mercator-İPM Araştırmacısı olarak yükseköğretimde Suriyeli üniversite öğrencilerinin durumuna odaklanacak.

Türk Üniversitelerinde Suriyeli Öğrenciler: Yükseköğretim Alanındaki Güncel Çalışmalar

Türkiye şu anda yaklaşık üç milyon Suriyeliyi ağırlıyor. Bu “geçici koruma altındaki konukların” çoğunun uzun vadeli vatandaşa dönüşmesi bekleniyor. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası aktörler, özellikle eğitim alanında, onların Türk toplumuna entegrasyonlarını desteklemek için giderek daha fazla çaba gösteriyorlar. Türkiye’deki üniversite çağındaki Suriyelilerin sadece % 3′ünü oluşturmakla birlikte, Türk üniversitelerindeki Suriyeli öğrencilerin sayısı yaklaşık 15.000′e ulaştı.

Bu araştırma projesi, yüksek öğrenim alanındaki Suriyelilerin mevcut durumunu inceliyor. Araştırma soruları, üniversiteye kayıt koşullarını, burs şeklindeki mali destek olanaklarını, dil desteğini ve kampüslerdeki özel oryantasyon programlarını içeriyor. Türk üniversitelerinde Suriyeli öğrencilerle yapılan görüşmeler, Suriyeli öğrencilerin şimdiye kadar yükseköğretim alanında yapılmış olan farklı çalışmalara ilişkin bakış açısını gözler önüne seriyor. Öğrencilerin ihtiyaçları konusunda sağladıkları görüş ve geri bildirimleri, hem üniversitelere hem de Türkiye dışındaki devlet ve devlet dışı aktörlere politika önerileri geliştirmelerini mümkün kılıyor.

Mercator-İPM Araştırmacısı Olarak Faaliyetleri

Sunumlar
Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Durumu ve AB-Türkiye Anlaşmasına Etkileri
26 Kasım 2016 | Konrad Adenauer Vakfı’nın Orta Doğu Mezunlar Derneği

Dersler
Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Yüksek öğrenim alanındaki çalışmalar (Syrian Refugees in Turkey: Current Efforts in the Field of Higher Education)
21 Mart 2017 | Sabancı Üniversitesi

Etkinlikler (katılımcı)
İltica ettikten sonrası? Suriyeli Mültecilerin Almanya ve Türkiye’de Entegrasyonu: Engeller ve Beklentiler Çalıştayı (What happens after finding refuge? The integration of Syrian refugees in Germany and Turkey: Challenges and prospects Workshop)
8 Mayıs 2017 | Global Turkey in Europe, Berlin

Mülteci kimliğiyle Ürdün’de Okumak (Studying as a Refugee in Jordan)
19 Nisan 2017 | GIZ, Berlin

Dönüşümde dayanışma? Mültecilerin entegrasyonu hakkındaki güncel araştırmaların sonuçları (Solidarity in Transition? Current Research Results on the Integration of Refugees)
23 Mart 2017 | Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Enstitüsü, Humboldt Üniversitesi

Suriyeli göçmenler ve Suriyelilerin entegrasyonu hakkında bölgesel çalıştay (The Regional Workshop on Syrian Refugees and Integration of Syrians)
10-13 Şubat 2017 | Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi & Uluslararası Kalkınma ve İnsani Çalışma Merkezi

Türkiye’de alttaki siyaset ve ilerisi (Politics from below in Turkey and beyond)
1-2 Aralık 2016 |  Türkiye üzerine 2. Avrupa Sempozyumu, SciencesPo