wwhh
Wiebke Hohberger
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Wiebke Hohberger Hamburg Üniversitesi’nde Avrupa ve Türk Tarihi alanındaki doktorasının son aşamasındadır. Doktora tezinde Avrupa kimliğinin sosyal oluşumunda Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki rolünü analiz etmektedir. Hohberger, geçmişten günümüze Türkiye-Avrupa/Almanya ilişkilerine olan akademik odağına ek olarak, özellikle günümüz entegrasyon politikaları ve siyasal İslam’ın biçimleriyle  ilgilenmektedir.  Hohberger, Stiftung Mercator’un,  Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden geleceğin olası liderlerini fikir alışverişi için bir araya getiren ve etkileşimlerini destekleyen bir program olan, Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu’nda araştırmacı olarak yer almaktadır. Hohberger, son sekiz yılda, Almanya’da göçmen ve mültecilere destek veren birçok gönüllü projede yer almıştır. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını  tamamlayan Hohberger, Münster Üniversitesi’nde Çağdaş Tarih, Siyaset Bilimi ve İslam Bilimi yüksek lisans derecesini almıştır.

Hangi topluma entegrasyon? Türk sivil toplumu ve bunun Suriyeli mültecilerin entegrasyonuna etkisi

Türkiye yaklaşık 3 milyon Suriyeliyi ağırlamaktadır. “Geçici misafir” statüsündeki Suriyeli mültecilere Türkiye vatandaşlığı verilmesi fikri Türk siyasetçileri arasında bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bu nedenle, Türkiye devleti ve sivil toplumu için sosyal entegrasyon kavramı giderek daha önemli ve gerekli hale gelmiştir. Ancak çeşitli etkenler bu sosyal entegrasyon sürecini kısıtlamaktadır. Artan işsizlik oranı, terör saldırısı korkusu, ve özellikle IŞID’in etkisinin olduğu bölgelerden gelen yabancılara karşı olan  şüphecilik bu kısıtlamanın ardındaki belli başlı etkenlerdendir. Araştırmada, Türkiye toplumunun Suriyelilerin sosyal entegrasyonuna etkisi sorgulanacaktır.

İstanbul’da bulunan devlet dışı mülteci kuruluşunda katılımcı gözlemlemesi ve sohbet şeklindeki mülakatlar sayesinde gerçekleştirilecek olan bu etnografik olay incelemesi, Türk vatandaşları ve Suriyeli mültecilerin arasındaki sosyal ilişkiyi kurgulayan algıları, tahayyülleri ve karşılıklı anlayışları inceleyecektir. Elde edilen bulgular Türkiye’nin sivil toplumu bağlamında değerlendirecektir.

Mercator-İPM Araştırmacısı Olarak Faaliyetleri:

Sunumlar
Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Durumu ve AB-Türkiye Anlaşmasına Etkileri
26 Kasım 2016 | Konrad Adenauer Vakfı’nın Orta Doğu Mezunlar Derneği

Dersler
Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler: Yüksek öğrenim alanındaki çalışmalar (Syrian Refugees in Turkey: Current Efforts in the Field of Higher Education)
21 Mart 2017 | Sabancı Üniversitesi

Etkinlikler (katılımcı)
Suriyeli göçmenler ve Suriyelilerin entegrasyonu hakkında bölgesel çalıştay
(The Regional Workshop on Syrian Refugees and Integration of Syrians)
10-13 Şubat 2017 | Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi & Uluslararası Kalkınma ve İnsani Çalışma Merkezi