wwhh
Wiebke Hohberger
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Wiebke Hohberger Hamburg Üniversitesi’nde Avrupa ve Türk Tarihi alanındaki doktorasının son aşamasındadır. Doktora tezinde Avrupa kimliğinin sosyal oluşumunda Türkiye’nin Avrupa Konseyi’ndeki rolünü analiz etmektedir. Hohberger, geçmişten günümüze Türkiye-Avrupa/Almanya ilişkilerine olan akademik odağına ek olarak, özellikle günümüz entegrasyon politikaları ve siyasal İslam’ın biçimleriyle  ilgilenmektedir.  Hohberger, Stiftung Mercator’un,  Türkiye, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinden geleceğin olası liderlerini fikir alışverişi için bir araya getiren ve etkileşimlerini destekleyen bir program olan, Türkiye-Avrupa Gelecek Forumu’nda araştırmacı olarak yer almaktadır. Hohberger, son sekiz yılda, Almanya’da göçmen ve mültecilere destek veren birçok gönüllü projede yer almıştır. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisansını  tamamlayan Hohberger, Münster Üniversitesi’nde Çağdaş Tarih, Siyaset Bilimi ve İslam Bilimi yüksek lisans derecesini almıştır. Mercator-İPM Araştırmacısı olarak yükseköğretimde Suriyeli üniversite öğrencilerinin durumuna odaklanacak.

Türk Üniversitelerinde Suriyeli Öğrenciler: Yükseköğretim Alanındaki Güncel Çalışmalar

Türkiye şu anda yaklaşık üç milyon Suriyeliyi ağırlıyor. Bu “geçici koruma altındaki konukların” çoğunun uzun vadeli vatandaşa dönüşmesi bekleniyor. Bu nedenle, ulusal ve uluslararası aktörler, özellikle eğitim alanında, onların Türk toplumuna entegrasyonlarını desteklemek için giderek daha fazla çaba gösteriyorlar. Türkiye’deki üniversite çağındaki Suriyelilerin sadece % 3′ünü oluşturmakla birlikte, Türk üniversitelerindeki Suriyeli öğrencilerin sayısı yaklaşık 15.000′e ulaştı.

Bu araştırma projesi, yüksek öğrenim alanındaki Suriyelilerin mevcut durumunu inceliyor. Araştırma soruları, üniversiteye kayıt koşullarını, burs şeklindeki mali destek olanaklarını, dil desteğini ve kampüslerdeki özel oryantasyon programlarını içeriyor. Türk üniversitelerinde Suriyeli öğrencilerle yapılan görüşmeler, Suriyeli öğrencilerin şimdiye kadar yükseköğretim alanında yapılmış olan farklı çalışmalara ilişkin bakış açısını gözler önüne seriyor. Öğrencilerin ihtiyaçları konusunda sağladıkları görüş ve geri bildirimleri, hem üniversitelere hem de Türkiye dışındaki devlet ve devlet dışı aktörlere politika önerileri geliştirmelerini mümkün kılıyor.