_C6A6857
Yohanan Benhaim
2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı

Yohanan Benhaim, Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi Siyaset Bilimleri bölümünde dış politika üzerine uzmanlaşmış bir doktora adayıdır. Doktora tezinde, Türkiye’nin Irak ve Suriye’deki Kürt bölgelerine yönelik dış politikasının dönüşümünü incelemektedir (1990-2017). Yohanan, 2012-16 yılları arasında Ankara, Diyarbakır ve Erbil’de saha araştırmasını tamamlamıştır. Araştırması, asker-sivil ilişkilerindeki dönüşüm ve özel aktörlerin dış politikanın belirlenmesindeki rolü üzerine odaklanmıştır. Yohanan, aynı zamanda, uluslararası siyaset alanında uzmanlaşmış bir grup araştırmacının kurduğu bir politika merkezi olan Noria’nın kurucu ortaklarından ve yöneticilerindendir. Bununla beraber Yohanan, Türk, Osmanlı, Balkan ve Orta Asya Çalışmaları Merkezi (CETOBAC, EHESS) ve Anadolu Çalışmaları Fransız Enstitüsünde (IFEA) yardımcı araştırmacı olup şu anda Sciences-Po Paris ve Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi’nde ders vermektedir.

Türkiye’nin Suriye ve Irak’taki Dış Politikasının Ekonomik Boyutu ve Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerine Etkisi

2000’li yılların sonlarında Ankara ve Irak Bölgesel Kürt yönetimi arasında gelişen olumlu ilişkiler, Türkiye Dış Politikası’nda ekonomik faktörlerin öneminin gittikçe arttığını göstermektedir. Ancak, Suriye’deki iç savaş ve Türkiye ile PKK arasındaki çatışmanın 2015’te yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye, hem Irak hem de Suriye’de askeri operasyonlar yürütür hale gelmiş ve bu tablo radikal bir şekilde değişmiştir. Türkiye’nin bu bölgedeki dış politikası, ekonomik yönüyle sadece bölgenin ticari ve ekonomik yapısında değil; aynı zamanda, Türkiye’de yerel düzeyde faaliyet gösteren iş adamları ve siyasi aktörlerin yeniden düzenlenmesinde etkili olmuştur. Bu bağlamda, bu araştırma projesi, oluşan bu sınırlar arası politikanın ekonomik temellerini incelemeyi ve bu politikaların Türkiye, Suriye ve Irak arasındaki ekonomik işbirliğine nasıl katkıda bulunduğunu tanımlamayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, Türkiye’nin komşu ülkelerdeki ekonomik faaliyetlerini, bölge ekonomisinin yeniden yapılandırma sürecini, iş insanları toplulukları ve bireysel uygulamalardaki dönüşümleri inceleyecektir.