İPM Çalışanları

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Mercator-İPM Burs Programı Koordinatörü

Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü

Mercator-İPM Burs Programı Sorumlusu

İdari İşler Görevlisi

Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü

Denge ve Denetleme Ağı Proje Koordinatörü

Denge Denetleme Ağı Sosyal Medya Koordinatörü

Denge ve Denetleme Ağı Proje Görevlisi