İPM Çalışanları

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Araştırmacı

Mercator-İPM Burs Programı Koordinatörü

Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü

Mercator-İPM Burs Programı Sorumlusu

İdari İşler Görevlisi

Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü

Araştırmacı

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Görevlisi