İPM Ekibi

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Mercator-İPM Burs Programı Koordinatörü

Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü

Mercator-İPM Burs Programı Sorumlusu

İdari İşler Görevlisi

Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Görevlisi

İdari İşler Asistanı