İPM Ekibi

Mali ve İdari İşler Koordinatörü

Mercator-İPM Burs Programı Koordinatörü

Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü

Mercator-İPM Burs Programı Sorumlusu

İdari İşler Görevlisi

Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü

Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü

Denge ve Denetleme Ağı Proje Koordinatörü

Denge Denetleme Ağı Sosyal Medya Koordinatörü