İstanbul Politikalar Merkezi  (2015)

Avrupa’daki Müslüman ve Yahudilerin Dini Kural, Hak ve Pratiklerini Yeniden Kavramsallaştırma