2017/18 Mercator-İPM Araştırmacıları

İstanbul Politikalar Merkezi – Sabancı Üniversitesi – Stiftung Mercator Girişimi, Mercator-İPM Burs Programı kapsamında 2017/18 döneminde 6 yeni araştırmacı İPM Ekibi’ne katıldı.

Aşağıda araştırmacıların araştırma konularını, proje başlıklarını ve güncel çalışma yerlerini bulabilirsiniz.

Türkiye-AB İlişkileri

Banu Karaca, Forum Transregionale Studien - Türk Kültürel Dış Politikasında Dönüm Noktası: Potansiyeller ve Engeller

Souad Osserian, Open University - Suriyeli Sağlık ve Eğitim Çalışanlarının Türkiye’ye Entegrasyonu: Türkiye’de Vatandaşlık Yapısının Değiştirilmesi

Gabriele Cloeters, University of Hamburg - Suriyeli Göçünün Cinsiyet Yönü: STK’ların Suriyeli Kadın Mültecilere Yaklaşımı

Simon Waldman, King’s College London - AB’nin Ötesinde: Türkiye-İngiltere İlişkilerinin Geleceği

İklim Değişikliği

Barış Karapınar, Boğaziçi Üniversitesi - İklim Değişikliği ve Toprak: Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ile Uyum ve Azaltım Arasındaki Sinerjilerden Yararlanma

Pınar Ertör-Akyazı, Boğaziçi Üniversitesi - Karbon Fiyatlandırma Seçenekleri ve Türkiye’nin AB Uyumu: Davranışsal Ekonomi Yaklaşımı