İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi “İstanbul, Geniş Açı”

İstanbul Politikalar Merkezi, Ekim 2018 itibariyle İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri biraraya getirecek “İstanbul Perspektifleri” başlıklı aylık söyleşi serisi başlatıyor.

2018-2019 döneminde her ayın son Perşembe günü gerçekleşecek söyleşi serisinin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmaktır. Kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınacaktır. Bu çerçevede katılımcılara, farklı kuşaklara ve kimliklere sahip bireyler olarak kent mekânını ve kentin kültür-sanat hayatının farklı dönemlerini nasıl deneyimlediklerine; kendi uzmanlık alanlarının kentin geçirdiği dönüşümle nasıl eklemlendiğine; kentin fiziksel ve kültürel dokusunun dönüşümünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltilecektir.

Sizleri 25 Ekim 2018, Perşembe günü, saat 17.00’de gerşekleşecek ve Akademisyen, Sanatçı Murat Germen‘i ağırlayacağımız “İstanbul, Geniş Açı” başlıklı buluşmaya davet ediyoruz.

İSTANBUL PERSPEKTİFLERİ SÖYLEŞİ SERİSİ
“İstanbul, Geniş Açı”
Katılımcı: Murat Germen, akademisyen, sanatçı
Moderatör: Asuman Suner
Tarih: 25 Ekim 2018, Perşembe
Saat: 17:00-19:00
Yer: İstanbul Politikalar Merkezi, Minerva Han, Karaköy

Kayıt olmak için lütfen tıklayınız.