COBENEFITS Projesi – Teklif Çağrısı

“COBENEFITS Projesi” ile yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretimin artırılması
sonucunda oluşacak sosyal ve ekonomik faydalar üzerine Türkiye’ye özel bilimsel analizlerin
gerçekleştirilmesi, söz konusu analizler sonucunda tespit edilen fırsatların düşük karbonlu bir enerji
kulvarına geçiş ve iddialı iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerine yönelik politika tartışmalarında
değerlendirmeye alınmasının sağlanması amaçlıyor. Türkiye, Güney Afrika, Hindistan ve Vietnam’da
eş zamanlı olarak uygulanan projenin Türkiye ayağı Institute for Advanced Sustainability Studies
(IASS) ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) yakın iş birliği ile yürütülüyor.

Ekteki davet mektubu ile proje kapsamında aşağıdaki sosyal ve ekonomik fayda alanları üzerine
araştırmaları gerçekleştirmeye aday hizmet sağlayıcılarını ekteki davet mektubunda belirtilen şartlara
uygun teklif vermeye davet ediyoruz.

- Elektrik sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelecek artışın
Türkiye’nin enerji arz güvenliği üzerine etkileri.
İlgili davet mektubu için lütfen tıklayınız (İngilizce).

- Elektrik sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelecek artışın
yenilenebilir enerji teknolojileri üretim sanayileri, dış ticaret dengeleri ve inovasyon
olanakları üzerine etkileri.
İlgili davet mektubu için lütfen tıklayınız (İngilizce).

- Elektrik sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelecek artışın
enerji sektöründeki istihdam üzerindeki niteliksel ve niceliksel etkileri.
İlgili davet mektubu için lütfen tıklayınız (İngilizce).

- Elektrik sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında meydana gelecek artışın
hava kalitesi üzerindeki etkileri.
İlgili davet mektubu için lütfen tıklayınız (İngilizce).

Mali teklif formu için lütfen tıklayınız (İngilizce).