Toplumsal Mutabakatta Kadınların Rolü

Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Ayşe Betül Çelik, İPM Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Proje Yöneticisi Pınar Akpınar ve Proje Görevlisi Efe Doğuş Selvi tarafından düzenlenen “Toplumsal Mutabakatta Kadınların Rolü” başlıklı çalıştay, 11 Ocak 2018 tarihinde İPM Karaköy‘de gerçekleşti.

Bu çalıştay, son yıllarda Türkiye’de artan kutuplaşmayı azaltmada ve Kürt meselesinin çözümünde kadınların olası rollerini tartışmayı amaçlamıştır. Toplumsal barışın inşasında kadınların farklı rolleri olduğu bilinmektedir. Kadınların barış inşasındaki rolleri, toplumsal mutabakatta kadınlar arası işbirliğini güçlendiren ve zayıflatan faktörler, barış inşasındaki acil ihtiyaçlar ve yeni feminist stratejiler bu çalıştayda tartıştığımız başlıkları oluşturdu.

Program için lütfen tıklayınız.

WhatsApp Image 2018-01-11 at 15.38.38