eeeeee
Tuğba Ağaçayak
2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı

Tuğba Ağaçayak, hava kirliliği ve iklim değişikliği alanlarında araştırma yapan bir çevre mühendisidir. Doktora derecesini İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri bölümünden almıştır. Yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği ve ayrıca İşletme bölümlerinde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini 2006 yılında ERASMUS bursuyla gittiği, Stuttgart Üniversitesi’nde “Türkiye İçin bir Emisyon Envanteri Geliştirilmesi” konusunda hazırlamıştır.

2007-2009 yılları arasında TÜBİTAK MAM, Çevre Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalıştıktan sonra İTÜ’de araştırma görevlisi olarak yer almıştır. Doktora araştırmasında Doğu Akdeniz bölgesine taşınan ve hava kirletici emisyonlara sebep olan mineral tozların iklim üzerine etkisini araştırmak üzere modelleme çalışmaları yapmış, çalışmalarının bir kısmını TÜBİTAK bursuyla misafir araştırmacı olarak CNRS Laboratoire d’Aérologie, Toulouse’da gerçekleştirmiştir. Doktora sonrası çalışmalarını 2015-2016 yıllarında, Berlin Teknik Üniversitesi’nde kompost ve kimyasal gübre uygulamalarının sera gazı oluşum mekanizmalarını incelemek amacıyla deneysel araştırmalar yaparak tamamlamıştır.

Atık ve Tarım Sektörü Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunun Azaltılması ve Türkiye’deki Çok Katmanlı Yönetimi

Atık ve tarım sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu nedenle sera gazı salınımını azaltmaya yönelik stratejiler Türkiye’de de büyük önem kazanmaktadır. Sera gazı emisyonunu azaltmak için uygulanabilir azaltma hedefleri oluşturulmalı, stratejiler çeşitlendirilmeli ve acilen uygulanmalıdır.

Bu projede atık ve tarım sektörü kaynaklı sera gazı emisyonunu azaltma potansiyeli belirlenecektir. Alt sektörler ve emisyon konusundaki güncel durum incelenecektir. Her bir alt sektör ve bölge için azaltım stratejileri vurgulanacaktır. Organik atıkları ve depo sahalarına giden atık miktarını azaltmak amacıyla kompostlaştırma potansiyeli belirlenecektir. Kompost ve kompostlaştırılmış gübre kullanımıyla toprak kalitesi arttırmak, suni gübre kullanımı ve buna bağlı emisyonların azaltılması konusunda  farkındalık yaratmak hedeflenmektedir.

Türkiye’de çok düzeyli yönetimi geliştirmek oldukça önemlidir. Bu proje paydaşlara emisyon azaltma stratejileri hakkında bilgi sağlanmasına yardımcı olacaktır. Farklı sosyal aktiviteler ile paydaşlar, bilim insanları ve halka ulaşılacaktır. Gerçekçi hedefler belirlenmesi ve uygulanabilir metotlar kullanılması için Türkiye’nin sosyal, kültürel ve politik şartları, göz önünde bulundurulacaktır.

Tuğba Ağaçayak‘ın Türkiye’de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazi Emisyonlarının Azaltılması ve İklim Değişikliği Adaptasyonu” başlıklı posteri 11-13 Ekim tarihleri arasında Potsdam’daki Impacts World 2017 Konferansı’nda En İyi Poster ödülünü aldı.

Mercator-İPM Araştırmacısı olarak Faaliyetleri:

Etkinlikler
Almanya’da Atık Yönetim Sistemi ve Atık Sektöründeki Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması Gezisi 
(Waste Management System in Germany and Strategies to Mitigate Greenhouse Gas Emissions from Waste Sector excursion)
2-4 Mayıs 2017 | Biogas Plant, Incineration Plant, Waste Treatment Plant, Compost Facility in Berlin

COP23 Yan Etkinliği
Karbon kilidinden kaçınmak: Gelişen bir dünyada Türkiye’nin yeri (How to escape carbon lock-in: Case of Turkey in the context of developing world)
15 Kasım 2017 | COP23

Politika Notları
Türkiye’de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazi Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Stratejiler (Levent Öztürk ile)
Eylül 2017 | İPM

İklim Politikalarinda Trump Etkisi: Küresel İklim Mücadelesinde Zor Zamanlar (Ümit Şahin ve Sarah Louise Nash ile)
Nisan 2017 | İPM

Makaleler
Kimyasal Gübrelerin Etkileri ve Çözüm Önerileri 
Mart 2017 | EkoIQ

Türkiye’nin Niyeti
Kasım 2016 | İklim Postası

Değişen İklimde Arazi Bozunumunun Dengelenmesi
Kasım 2016 | İklim Postası

Paneller
2016 Marakeş İklim Zirvesi COP22’den İzlenimler
21 Kasım 2016 | İPM

Posterler
Türkiye’de Tarım Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazi Emisyonlarının Azaltılması ve İklim Değişikliği Adaptasyonu 
11-13 Ekim 2017| Impacts World 2017 Konferansı, Potsdam (En İyi Poster Ödülü)

Dersler
İklim Değişikliği, Su ve Gıda Güvenliği
(Climate Change, Water and Food Security)
6 Aralık 2017 | Sabancı Üniversitesi

Biyokütle Enerjisi ve Biyogaz
21 Ekim 2017 | UALEF’17

Küreselleşme, Su ve Gıda Güvenliği
7 Temmuz 2017 | Sabancı Üniversitesi

Küreselleşme, İklim Değişikliği 
6 Temmuz 2017 | Sabancı Üniversitesi

Bilimsel Modeller, İklim Modelleri (Scientific Models, Climate Models)
24 Şubat 2017 | Boğaziçi Üniversitesi

İklim Değişikliği, Su ve Gıda Güvenliği
7 Aralık 2016 | Sabancı Üniversitesi

Etkinlikler (katılımcı)
SKD, Türkiye Materials Marketplace 2. Etkileşim Toplantısı
7 Aralık 2017  | Boğaziçi Üniversitesi

Falling Walls Konferansı
8-9 Kasım 2017 | Berlin

Open Source Circular Economy Workshop
29 Haziran- 2 Temmuz 2017 | Circular Economy House

13. Yeşil Diyalog: Zor Zamanlar
22-23 Kasım 2016 | Yeşil Düşünce Derneği

İklim Dostu Toprak Kullanımı ve Yeşil Ekonomi Çalıştayı
27 Ekim 2016 | İPM & Yeşil Düşünce Derneği

Ekosistem Servisleri Çalıştayı
11 Ekim 2016 | İstanbul Büyükşehir Belediyesi

COP22 Konferansı
7-11 Kasım 2016 | UNFCCC

2016 Dünya Enerji Görünümü Sunumu 
20 Aralık 2016 | IEA & Sabancı Üniversitesi

Röportajlar
Atık kontrolü ve emisyonlar 
(Waste management and emissions)
15 Kasım 2017 | Deutsche Welle Turkey

Türkiye’de Atık Sektöründen Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılması

30 Ağustos 2017 | Açık Radyo