umit_sahin_2012_crop-126x158
Ümit Şahin
İklim Çalışmaları Koordinatörü, Kıdemli Uzman
umitsahin[at]sabanciuniv.edu

Ümit Şahin İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörüdür. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Politikaları dersini veren Şahin, ayrıca Mercator-İPM Burs Programı İklim Değişikliği jüri üyesidir.

Açık Radyo’da Ömer Madra ile birlikte “Açık Yeşil” adlı radyo programını hazırlayıp sunmakta, Yeşil Gazete’de ekoloji editörlüğü ve yazarlık yapmaktadır. Yeşil Düşünce Derneği’nin proje danışmanlarındandır.

1990’ların başından bu yana yeşil politikanın, iklim, ekoloji ve çevre hareketlerinin, nükleer karşıtı mücadelenin ve insan hakları hareketinin içindedir. 90′lı yıllarda Nükleer Karşıtı Platform içinde çalışmış, 1996′da haftalık nükleer karşıtı gazete Akkuyu Postası’nı çıkartmıştır. 2003 yılında halen yayın yönetmenliğini yürüttüğü yeşil politika ve özgürlükçü düşünce dergisi Üç Ekoloji’yi kurmuştur.

Çevre İçin Hekimler Derneği’nin kurucularından olan Şahin, 2002-2006 yılları arasında derneğin başkanlığını yapmıştır. 2007’de Türkiye Yeşilleri tarafından yürütülen “Türkiye Kyoto’yu İmzala!” kampanyasının koordinatörlüğünü yürütmüştür. 2010-2012 arasında kurucuları arasında yer aldığı Yeşiller Partisi’nin eşsözcülüğü görevinde bulunmuştur.

Ömer Madra ile yaptığı söyleşilerden oluşan “Niçin Daha Fazla Bekleyemeyiz: Küresel Isınma ve İklim Krizi” adlı kitap 2007 yılında Agora Kitaplığı tarafından yayımlanmıştır. Yeni İnsan Yayınları’ndan 2012’de çıkan “Yeşil Ekonomi” adlı kitabın editörlüğünü Ahmet Atıl Aşıcı ile birlikte yapmıştır. Yeni İnsan Yayınları tarafından yayımlanan Ivan Illich Kitaplığı dizisinin editörlüğünü yapmaktadır. Editörlüğünü, eş yazarlığını ve bölüm yazarlığını yaptığı çevre sağlığı, yeşil politika ve insan hakları ile ilgili çeşitli popüler ve akademik kitapları ve makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca 2008-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Çevre Haberciliği” dersini vermiştir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1991 yılında mezun olan Ümit Şahin, 2000 yılında halk sağlığı konusunda doktora derecesini almış ve çevre sağlığı üzerine çalışmıştır.

Makaleler:
Toksik bir Mekan Olarak Kent
Nisan 2016 | Saha, Helsinki Yurttaşlar Derneği

Türkiye’de İklim Değişikliği İletişim Aktiviteleri ve Literatürü (A Review of Climate Change Communication Activities and Literature in Turkey, Mehmet Ali Üzelgün ile)
Aralık 2016 | Oxford Research Encyclopedia of Climate Science

Donmuş bir politikayı canlandırmak: Paris’ten sonra Türkiye’nin iklim politikalarına engeller (Warming A Frozen Policy: Challenges to Turkey’s Climate Politics After Paris)
Yaz 2016 | Turkish Policy Quarterly

Olağandışı şartların ötesinde: 1992-2015 yılları arasında Türkiye’nin iklim değişikliği politikaları (Beyond special circumstances: climate change policy in Turkey 1992–2015, Ethemcan Turhan, Semra Cerit Mazlum, Alevgül H. Şorman, A. Cem Gündoğan ile)
Mart 2016 | Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change

İç içe geçmiş ve mücadele edilen:  Türkiye’de yeşil politika ve çevre hareketleri (Intertwined and Contested. Green Politics and the Environmental Movement in Turkey)
Kasım 2015 | Südosteuropa: Journal of Politics and Society

Raporlar:
Kömür Raporu: İklim Değişikliği, Ekonomi ve Sağlık Açısından Türkiye’nin Kömür Politikaları
(Ahmet Atıl Aşıcı, Sevil Acar, Ali Osman Karababa, Levent Kurnaz, ve Pınar Gedikkaya Bal ile)
2015 | İPM

Türkiye için Düşük Karbonlu Kalkınma Yolları ve Öncelikleri (Mustafa Özgür Berke ve Funda Gacal ile)
2015 | İPM & WWF

Türkiye’nin İklim Politikalarında Aktör Haritası
2014 | İPM

İklim Değişikliği ve Kuraklık
2014 | İPM

İklim Değşikliğinde Son Gelişmeler: IPCC 2013 Raporu
2013 | İPM

Politika Notları:
İklim Değişikliği ve Medya
(Mehmet Ali Üzelgün ile)
Aralık 2016 | İPM

İklim değişikliğini azaltmaya yönelik kayak topluluklarının aktivizmi (Ski Community Activism on the Mitigation of Climate Change, co-authored with Cenk Demiroğlu)
Ağustos 2015 | İPM

Köşe Yazıları:
Marakeş’ten notlar: İşte bu Trump her şeyi değiştirir
November 12, 2016 | Yeşil Gazete

Türkiye’nin ilerlemesinin tek yolu AB ve barış sürecine geri dönmesidir (The only way ahead for Turkey is returning to the EU and peace process)
26 Temmuz 2016 | European Green Party

İklim değişikliği sandığımızdan hızlı: 2 dereceyi aşmaya 14 yıl kaldı!
10 Mart 2016 | Yeşil Gazete

Paris Antlaşması ve karbon bütçesi
Ocak 2016 | Yeşil Gazete

Paris izlenimleri-4: Yeni anlaşma yetersiz hedeflerle 10-15 yılımızı bağlayacak mı?
11 Aralık 2015 | Yeşil Gazete

Paris izlenimleri-3: Birinci hafta ilerleme olmadan kapandı ve Türkiye artık daha aktif
5 Aralık 2015 | Yeşil Gazete

Paris izlenimleri-2: Dünyayı yakma kararının sayısal özeti
December 2, 2015 | Yeşil Gazete

Paris izlenimleri-1: Olağanüstü hal altında iklim zirvesi
November 29, 2015 | Yeşil Gazete

Türkiye’nin İklim Hedefi Ne Olmalı? (2) – Resmi INDC’nin Değerlendirilmesi
19 Ekim 2015 | Yeşil Gazete

Türkiye’nin İklim Hedefi Ne Olmalı? (1) – Uluslararası Süreç ve Türkiye
17 Ekim 2015 | Yeşil Gazete

Küresel ısınmayı önleyemezsek yok olacağız
23 Mayıs 2016 | Radikal

Kerry büyük konuştu, ama Lima’da müzakereler yine tıkandı
12 Aralık 2014 | Yeşil Gazete

Lima’da Halkların İklim Yürüyüşü: “İklimi Değil, Sistemi Değiştir
11 Aralık 2014 | Yeşil Gazete

Çevre Bakanı’nın konuşması ve Türkiye’nin pozisyonu
10 Aralık 2014 | Yeşil Gazete

İkinci hafta somut gelişmeler ve eylemlerle başladı
9 Aralık 2014 | Yeşil Gazete

Röportajlar
Türkiye’nin Büyüme Politikaları İklimi Iskalıyor

7 Ocak 2015 | Bianet

Temiz Enerji İnsansız Olmaz
25 Aralık 2014 | Cumhuriyet

Gelişmiş ülkelerin dünyaya iklim borcu var
20 Aralık 2014 | Zaman

İklim Politikalarında Aktör Haritası Raporu ve Lima İklim Zirvesi
19 Aralık 2014 | İMC TV

Haberler
Kalkınma Bakanlığı iklim politikasının en önemli oyuncusu
26 Aralık 2014 | Hürriyet

İklim, bütün dengeleri değiştirecek
20 Aralık 2014 | Yurt

Türkiye’nin bu zirveden kaçışı yok
20 Aralık 2014 | Cumhuriyet

Konuşmalar
Nefes alamıyoruz! İklim değişikliği, hava kirliliği ve sağlık sempozyumu
(We Cannot Breathe! Climate Change, Air Pollution and Health Symposium)
15 Ekim 2016 |  Türk Tabipleri Birliği

İklim dostu şehirler ve yeşil ekonomi (Climate-friendly Cities and Green Economy)
27 Temmuz 2016 | İPM, Yeşil Düşünce Derneği, Green Europe Foundation

Yeşil Politikanın Felsefesi
3 Ocak 2015 | Kadıköy Yeşil Ev

Küresel Kkolojik Kriz Işığında Yeni Kalkıma Modelleri
20 Aralık 2015 | Doğa ve Kalkınma Sempozyumu

Konferanslar
Uluslararası fosil yakıt miktarı ve iklim politikaları konferansı
(The International Fossil Fuel Supply and Climate Policy Conference)
26-27 September 2016 | Stockholm Environmental Institute in the Quenn’s College, Oxford

Çalıştaylar
Paris sonrası iklim değişikliği: sorunlar, çözümler ve gelecek adımlar (Post-Paris Climate Change: Issues, Solutions and Next Steps)
28-29 September 2016 | TACSO ve SIPU, Brussels

Yuvarlak Masa Toplantıları
Yerel yenilenebilir enerji girişimleri ve enerji kooperatifleri (Local Renewable Energy Initiatives and Energy Cooperatives)
13 Ekim 2016 | İPM & Yeşil Düşünce Derneği