İstanbul Politikalar Merkezi  (2004-2006)

Yönetişim ve Ordu: Türkiye’de Değişim İçin Perspektifler

İstanbul Politikalar Merkezi, Türkiye’de Silahlı Kuvvetler’e mal olmuş rolün demokrasideki yerinin anlaşılmasına ve bu suretle ülkenin AB (Kopenhag) siyasi ölçütlerine daha çok yaklaşmasına katkıda bulunmak için merkezi Hollanda’da bulunan Avrupa Güvenlik Etütleri Merkezi (Centre for European Security Studies- CESS) ve Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) ile birlikte bir program yürütmüştür. Çalışmaya katılan taraflar, sorunun detaylı tanımlanmasıyla birlikte konu hakkındaki bilinçlendirmenin arttırılması ve bunu takiben konuyu kapsayan geniş ve açık bir tartışmanın Türkiye’de başlaması için doğru zaman olduğunu kabul etmişlerdir. Bir yandan AB şartlarına bağlılık ve olanakların netleştirilmesi, diğer yandan Türk sivil-asker ilişkilerindeki değişimin arasında yanlış anlamaların giderilmesi, Türkiye’nin demoktarikleşme sürecini destekleyecek ve ülkeyi AB üyeliğine yaklaştıracaktır. Sonuç olarak programın amacı: Türk güvenlik sektöründeki temel grupları sivil-asker ilişkisindeki Avrupa örneklerinden, değişime olan ihtiyaçtan ve Avrupa’nın beklentilerini karşılarken Türkiye’ye özel duruma da uyan yeni bir sivil-asker ilişkisi modelini uygulama imkânından haberdar etmektir.