İstanbul Politikalar Merkezi  (2016)

Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi

Türkiye son zamanlarda pek çok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Artan toplumsal kutuplaşma ve çevre ülkelerdeki güvenliksiz ortamı mevcut çatışma faylarını daha keskin hale getirmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeyi daha büyük bir belirsizliğe itmesi çatışmaların artmasına imkân veren bir ortam hazırlamıştır. `Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi’nin hedefi, darbe girişimi sonrası Türkiye’de demokrasinin sağlamlaşmasına engel teşkil edecek önemli çatışmaların tanımlanıp, analiz edilmesini sağlamaktır. Bunun gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, proje araştırma ve diyalog temelinde kutuplaşmayı azaltacak ve kapsayıcı demokratik ilkeleri teşvik edecek çözüm önerileri sunmayı amaçlar. Başka bir ifadeyle, bu proje çatışmaları keşfedip Türkiye’deki kültürel, siyasi ve sosyal alanlardaki yansımalarını tahlil edecektir. Darbe girişiminin olumlu bir sonucu, toplumun değişik kesimlerinde sivil yönetimin tartışmasız bir norm haline gelmesi konusunda uzlaşmanın sağlanmasıdır. Dolayısıyla, proje 15 Temmuz sonrasında oluşan birlik ruhunun sürdürebilirliğini toplumun çeşitli kesimleri arasındaki diyaloğu teşvik ederek önümüzdeki fırsatların araştırılması açısından önemli bir inisiyatif olacaktır.

Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesi’nin iki temel ayağı olan Kürt sorunu ve siyasi kutuplaşma Türkiye’de çatışma ve istikrarsızlığın başlıca nedenleri arasındadır. 15 Temmuz başarısız darbe girişimi yurtiçi siyasi ortamı ve PKK ile olan çatışmanın şartlarını değiştirdi. Bu bağlamda, proje kapsayıcı diyalog ve ilgili taraflara nitelikli bilgilendirme imkânları sunarak Türkiye’de istikrarı arttırmaya ve demokratikleşmeyi güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olacaktır. Bilindiği üzere, Türkiye mülteci krizi gibi bölgesel sorunlarda önemli bir rol üstlenmiş, Orta Doğu ve Avrupa’nın istikrarına olumlu katkıda bulunmuştur. Bu anlamda Türkiye’nin istikrarı bölgenin istikrarı açısından da önemlidir. Proje karar alıcıların proje süresince geliştirilen çözüm önerilerini politika yapım sürecine dahil etmelerini hedefler. Proje çatışma tespiti, analizi ve çözümü metotlarıyla farkındalığın arttırılması ve diyaloğun geliştirilmesi için bir platform sunacaktır. Proje aktiviteleri arasında alan araştırmaları, çalıştaylar, veri analizi ve bilgi aktarımı yer almaktadır.

Raporlar:

Proje Final Raporu: 15 Temmuz sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları
Derya Berk, Pınar Akpınar

15 Temmuz Sonrası Uzlaşma ve Birlikte Yaşama Olasılığı: Barış İnşaası-İnsani Gelişme İlişkisi
Aysen Ataseven, Fuat Keyman

15 Temmuz sonrası Türkiye’nin Dış Politikası
Bülent Aras

15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Devlet, Kurumlar ve Reform
Bülent Aras

15 Temmuz Sonrası Kürt Meselesi ve Sivil Toplum: Diyalog ve Uzlaşı İmkanları
Cuma Çiçek

Bir Daha Asla! Ama Nasıl? 15 Temmuz Sonrası Türkiye’de Devlet ve Ordu
Metin Gürcan

Yaraları Sarmak: Türkiye’nin Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Arayışı
Altay Atlı

15 Temmuz Sonrası Türkiye: Elitler Kutuplaşma Üzerinde Kutuplaşınca
Evren Balta, Senem Aydın-Düzgit