İstanbul Politikalar Merkezi  (2000-2005)

EUMAP: Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecini İzleme Programı

Açık Toplum Enstitüsü ile birlikte

(Açık Toplum Enstitüsü’yle birlikte)

Açık Toplum Enstitüsü’nün 2000 yılında başlattığı Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecini İzleme Programı (EUMAP), 10 Orta ve Batı Avrupa aday ülkesinin üyelik başvurularında Avrupa Birliği’nin bağımsız değerlendirme sürecini teşvik etmekti. Programın amacı, Avrupa Komisyonu tarafından da yürütülen ve aday ülkelerin katılım ölçütlerini karşılamak hususundaki ilerlemelerini belirleyen yıllık raporlara yansıyan değerlendirmelere yönelik izleme raporları üreterek bu tarihsel sürece destek vermekti. Rapora göre, Avrupa Birliği’nin genişlemesi olumlu bir gelişmedir ve bağımsız değerlendirme hem aday ülkeler hem de AB’nin kendisi için genişlemenin yararlı etkilerinin göstergesidir.

İPM projesinin amaç ve hedefleri:

Yasama reform örnekleri sunmak ve katılım için AB siyasi ölçütlerinin sağlanması yolunda reformların uygulanmasını sağlamak;

İnsan hakları ve eşit muamele yönündeki kilit alanlarda AB standartlarının karşılanması konusunda kurumsal ve prosedürel güçlükleri belirlemek için Türkiye’nin EUMAP metodolojisi ve deneyimi için idari ve hükümete bağlı olmayan aktörlerin varlığını sağlamak;

Sadece aday ülkelerde değil, AB üye ülkelerinde de gelişmenin sağlanması için resmi olmayan kurumlarca yürütülen ve devam eden izleme ve değerlendirme süreci hakkında Türk kamuoyununun nabzını yoklamak;

Sivil toplumun değerlendirmesinin önemi hakkında kamuoyunda farkındalığı artırmak ve AB üyeliği için siyasi ölçütlere ilişkili mevzularda resmi ve devlete bağlı olmayan kuruluşlar arasındaki direkt diyaloğu teşvik etmek;

Zamanın Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ile işbirliği hakkındaki yeni yasanın uygulanması için Türk Milli Programı’nın hedefi olan AB standartlarına ulaşmasına katkıda bulunmak;

AB katılım sürecinde Türkiye’nin ilerlemesi yönünde EUMAP kaynak, politika rapor ve değerlendirmeleri çevirilerini hazırlamak, yayınlamak ve tanıtmak.