İstanbul Politikalar Merkezi  (2014'ten beri)

Ortadoğu ve Arap Baharı Projesi (POMEAS)

Ortadoğu ve Arap Baharı Projesi (POMEAS) 2011 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında baş gösteren ayaklanmalara ve bölgesel süreçteki müteakip gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. İPM ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) ortaklığında yürütülmekte olan Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı’na bağlı bir projedir.

Proje kapsamında, akademik araştırmalara destek verilmesi, uzmanların davet edildiği konferanslar düzenlenilmesi ve akademik monograflar, politik makaleler ve yorum yazıları içeren bir yayın programı oluşturması planlanmaktadır. Proje çıktısı olarak POMEAS Policy Paper, POMEAS Policy Brief, POMEAS Oped, POMEAS Analysis, Young Arab Spring Blog başlıkları altında yayınlar çıkarılmaktadır. Ayrıca Ortadoğu ve Arap Baharı konularında etkili siyasi veya akademik isimlerle yapılan mülakatlar projenin önemli bir ayağını oluşturmaktadır.

POMEAS’ın amacı Ortadoğu ve Arap Baharı’yla ilgili konularda açık ve erişilebilir bir forum oluşturmaktadır. Projeyle alanında uzman kişilerin söylemleri ve kamuoyunun kanaati üzerinde etki yaratılması hedeflenmektedir. POMEAS ayrıca İklim değişikliği, çatışma çözümleri, su ve gıda güvenliği ve Ortadoğu’da kadının rolü gibi konuların araştırılmasına da önayak olmayı amaçlar.

POMEAS akademik araştırma ve kamusal tartışmaların demokratik siyasi kültürün ortaya çıkışına katkıda bulunabileceğI tezinden yola çıkarak akademisyenlerin, yazarların, gençliğin, kadınların ve kamuoyunun sesine kulak vermenin bölgedeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimle ilişkili olduğuna inanmaktadır. Coğrafi alanımızı sadece İstanbul’da bir toplantı noktası oluşturmak için kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki diğer şehirlerle de bağlantıda kalmaktadır.

Proje websitesi için lütfen tıklayınız.