İstanbul Politikalar Merkezi  (2003-2005)

Pendik Yerel Kalkınma Platformu

Pendik Yerel Kalkınma Platformu

Projenin amacı; işsizliği azaltmak, ekonomik gelişmişlik seviyesini yükseltmek, bireylerin refah seviyelerini yukarı çekerek sosyal birlikteliği güçlendirmek, böylelikle sürdürülebilir kalkınmanın altını çizerek yaşam kalitesini yükseltmektir. Pendik Yerel Kalkınma Platformu, bölge parlamenterleri, belediyeler, üniversiteler, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MUSİAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Küçük ve Orta Ölçekli işletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcılarla gerçekleşti. Platformun uzun dönemdeki faaliyet planı şu şekilde açıklandı: Çeşitli paydaşların katılımıyla Pendik için vizyon geliştirme; ilçenin kalkınma potansiyelini ve kaynaklarını harekete geçirme; çalışma ve projeleri bir stratejik planla ilintilendirmek. Bu yenilikçi Proje 2004’te başladı ve 2009’da hedeflenenlerin çoğunu gerçekleştirmiş olarak tamamlandı. İstanbul Politikalar Merkezi kıdemli uzmanı Korel Göymen, Proje tasarımcısı, yürütücüsü ve Pendik Belediye Başkanı’nın Proje Danışmanı olarak görev yaptı. Proje, yenilikçi özellikleri nedeniyle bir çok bilimsel makale ve tezin konusunu oluşturdu.