İstanbul Politikalar Merkezi  (2011-2013)

Young Turkey – Young America (Genç Türkiye – Genç Amerika)

Genç Türkiye/Genç Amerika Değişim Programı, İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) – Atlantik Konseyi ortaklığıyla yürütülmektedir. ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Kültürel İşler Bürosu’nun mali desteğiyle yaşama geçirilen bu değişim programı, ABD ve Türkiye’nin gelecek liderleri arasında kalıcı bağlar kurulmasını, bu bağlar üzerinden Türkiye – ABD ilişkilerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Değişim programı, iki millet arasında karşılıklı ilişkinin yenilenmesi ve canlandırılması görevini de üstlenmektedir.  2012/2013 programı çerçevesinde değişim Ağustos/Eylül 2012’de ABD gezisi ve Mart/Nisan 2013’te Türkiye gezisi olmak üzere iki aşamalı gerçekleşecektir. İki gezi de yaklaşık iki hafta olacak ve tüm katılımcılar hem ABD hem Türkiye ayaklarına katılacaklardır. ABD gezisi çerçevesinde katılımcılar New York’a ve Minneapolis, Minnesota gibi bölgesel merkezlere kısa ziyaretler yapacak ve sonrasında bir haftalarını Washington, DC’de geçireceklerdir. Türkiye gezisi ise Ankara ve İstanbul ayaklarının yanı sıra olası bir üçüncü şehri kapsayacaktır.

Programa katılmaya hak kazanan başarılı adaylar, dış politika meselelerini incelemek ve tartışmak amacıyla hükümet yetkilileri, üst düzey bürokratlar ve bağımsız uzmanlarla toplantılar gerçekleştireceklerdir. Ayrıca yoğun münazaralar aracılığıyla, katılımcıların birbirlerini dahi iyi tanımaları ve web tabanlı etkileşim yoluyla aralarında kalıcı bağlar inşa etmeleri beklenmektedir. Karmaşık siyasi meseleleri derinlemesine öğrenirken tartışmalar, seminerler ve katılımcıların ortaklaşa organize ettiği etkinlikler yoluyla grubun liderlik becerilerini geliştirmek de programın genç liderlere kazandırmak istediği önemli özelliklerdendir. Diğer genç liderleri de hedef alan faaliyetler ve geçmiş program mezunlarıyla gerçekleştirecekleri sosyal etkinlikler, katılımcıların geniş ağlar kurmasına yardımcı olacaktır. Her program ayağında katılımcıların gerçekleştireceği küçük projeler -etkinlik organizasyonu ya da makale yazımı gibi- onların düşünce kuruluşları hakkında deneyim kazanmasını sağlayacaktır. Tüm bu faaliyetler katılımcılar arasında uzun süreli kişisel ve profesyonel bağlar kurulmasına yardımcı olacaktır.