İstanbul Politikalar Merkezi  (2012'den beri)

Denge ve Denetleme Ağı

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), Türkiye’de katılımcı ve çoğulcu demokrasinin güçlenmesi hedefiyle bir harekettir. Özgürlük, eşitlik, istikrar, adalet, refah ve barışın garanti altına alınması için güçlü bir denge ve denetlemenin şart olduğunu düşünen Ağ, farklı yaklaşımlara sahip, farklı siyasi partileri destekleyen ancak çalışmalarında daima demokrasi tarafında olan  sivil toplum örgütlerinden oluşuyor.

2011’de yeni anayasa yapım sürecinin başlaması ile birlikte, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) 120 yurttaş, medya mensubu, akademisyen ve siyasetçiyi denge ve denetleme sistemini güçlendirme ihtiyacı ile bir araya getirdi. Prof. Fuat Keyman, Prof. Ersin Kalaycıoğlu, Prof. Mithat Sancar ve Prof. Ali Yaşar Sarıbay’ın kolaylaştırıcılığında 120 katılımcı yargının bağımsızlığının sağlanması ve rekabetçi bir siyasi parti ve seçim sisteminin oluşması konusunda 108 öneride uzlaştı. Öneriler, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile mecliste grubu bulunan tüm partilere iletildi.

2012 yılının Temmuz ayına gelindiğinde ise, bu 108 öneri çerçevesinde farklı siyasi görüşten 33 sivil toplum örgütü olarak bir araya gelerek Denge ve Denetleme Ağı’nın (DDA) temellerini attı. Hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması için denge ve denetleme sisteminin şart olduğu görüşünde birleşti. Başlangıçta sadece yeni anayasa çalışmalarına odaklanmışken, zaman içerisinde güçlü bir demokrasi hedefiyle denge ve denetleme için çalışmaya karar verdi. DDA’nın temelini oluşturan deklarasyonu yazdı. Orta ve uzun vadede demokratik reformların gerçekleşmesine yönelik olarak çalışmaya başladı.

Denge ve Denetleme Ağı, Türkiye demokrasisinin temelinde denge ve denetlemenin yer alması için aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışıyor:

Egemenliğin vatandaşlara ait olduğu, hukukun her şeyden önce geldiği ve güçler ayrılığını barındıran yeni bir anayasa.

Meclis’in yasaları etraflıca görüşmesini ve hükümeti denetlemesini sağlayacak, yargı bağımsızlığını güvenceye alacak, medyanın herkesi doğru bilgilendirmesini ve özgür olmasını gözetecek, seçimlerin vatandaşların oylarının Meclis’e yansımasını temin edecek, siyasi partilerin demokratik olmasını sağlayacak, sivil toplumun vatandaşların taleplerini duyurmalarını destekleyecek yasal ve kurumsal değişiklikler ve yenilikler.

Demokratik siyasi ve sivil kültür – Yerelden başlayarak tüm ülkede, vatandaşların verilen kararlarda söz sahibi olduğu; yetkililerin hesap verdiği; herkesin kendi olarak kabul ve saygı gördüğü; farklı düşünce, yaşam tarzı ve inanca sahip herkesle bir arada barış içinde yaşandığı demokratik siyasi ve sivil kültür sağlayacak yol, yöntem ve diyalog sürecinin oluşması.

Denge ve Denetleme Ağı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için www.birarada.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Denge ve Denetleme Ağı Deklarasyonu

Denge ve Denetleme Ağı Üye Listesi