İstanbul Politikalar Merkezi  (2003-2004)

Taslak Yönetmelik ve Savunuculuk için Destek

İPM, Mayıs 2003 ve Ekim 2004 tarihleri arasında Kamu Yönetim Reformu hakkındaki taslak yönetmeliği ve Yerel Yönetimle ilgili diğer 3 yasa taslağı değerlendirmek üzere yarım düzine toplantı düzenledi ve toplantılara katıldı. Gelişme için düzenlenen değerlendirme raporu ve yorumlar Başbakanlık Ofisi’ne sunuldu. Son faaliyet Türkiye’de Yerel Yönetim sistemi hakkındaki tasarının Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmesi değerlendirme raporu oldu. Bu süre zarfında İPM bu önemli politika alanları hakkında 7 savunuculuk ve eğitim toplantısı düzenledi. İPM ayrıca Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Taslak Yönetmelik değerlendirmesine katkıda bulundu.