İstanbul Politikalar Merkezi  (2005-2006)

Yerel Yönetişim Yoluyla Yoksulluğun Giderilmesi

Yerel Yönetişim Yoluyla Yoksulluğun Giderilmesi

İstanbul Politikalar Merkezi’nin, TESEV ve Hamyaran Iran NGO Resource Center işbirliğiyle 2005-2006 döneminde hayata geçirdiği bu projenin amacı,  Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinin en önemli sorunları arasında olan “yoksulluk” konusunun uluslararası bir perspektifle ve ağırlıklı olarak bölge vurgusuyla ele alınıp mevcut durumun değerlendirilmesiydi. Daha geçerli ve etkili politika ve uygulamaların, çeşitli paydaşların (merkezi hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum ve özel sektör) işbirliğine dayalı olarak geliştirilmesi ise projenin bir diğer amacıydı. Projenin yöneticiliğini, İPM kıdemli uzmanı Korel Göymen yaptı; çeşitli uluslararası toplantılarda proje bulgularını ve politika önermelerini paylaştı. Göymen, son olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Dünya Bankasından gelen istek üzerine, Nisan 2006’da, Beyrut’ta düzenlenen bir toplantıda, Projedeki stratejik önermeleri bölge uzmanlarıyla paylaştı.