İstanbul Politikalar Merkezi  (2017)

Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü Projesi

Türkiye’de son yıllarda giderek artan bir gerginlik yaşanmaktadır. Zamanlı ve kapsayıcı tartışmalar için yeterli platform eksikliğini gidermek, demokrasinin sağlanması için ele alınması gereken en önemli konulardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, kitlesel tutuklamalar, işten çıkarmalar ve pek çok sivil toplum kuruluşu da dahil olmak üzere çok sayıda kurumun kapatılmasıyla sonuçlandı. Tüm bu gelişmelerin sonucunda halihazırda daralmış olan tartışma alanları daha fazla daraldı. Bu proje, Türkiye’de istikrar ve demokrasi için iki temel engel olan Kürt meselesi ve kutuplaşmanın çözümüne yönelik adımlar atmak için, araştırma ve dönüştürücü arabuluculuk teknikleri aracılığıyla, gelişmiş siyasi diyalog ve çatışma çözümünü desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu proje, Ekim 2016 ve Nisan 2017 arasında İPM tarafından yürütülmüş olan Darbe Girişimi Sonrası Çatışma Çözümü ve Demokrasi Fırsatları Projesinin bulguları üzerine inşa edilmiştir. İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’da bürokrasi, akademi, sivil toplum, iş dünyası ve medyadan yaklaşık 100 katılımcı ile düzenlenen beş çalıştay ve 22 katılımcı ile yapılan yüz yüze görüşmelerden elde edilen geniş kapsamlı birincil bulgulara göre, kapsayıcılık, empati, temsil, güçlü sivil toplum eksikliği ile siyasi tartışmalarda kutuplaştırıcı dil kullanılması, Türkiye’de Kürt meselesi ve kutuplaşmanın çatışma çözümü ve demokrasi ile çözümünün önündeki en büyük engeller olarak öne çıkmaktadır.

Bu bulguların ışığında, Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü Projesi, “Dönüştürücü Arabuluculuk” yönteminden faydalanarak, farklı çevrelerden katılımcıların “güçlendirilmesi ve tanınmasıyla” sürdürülebilir çatışma çözümüne katkı sağlamayı amaçlar. Proje, Türkiye’de demokrasinin geliştirilebilmesi için, kapsayıcı tartışma ve diyalog alanı sağlayarak, ilgili paydaşlar için kaliteli bilgi üretmeyi hedefler.

Raporlar:

Proje Final Raporu: Pınar Akpınar ve Efe Doğuş Selvi,Türkiye’de Kürt Sorunu ve Kutuplaşmada Diyalog ve Sürdürülebilir Çatışma Çözümü
İPM, Mayıs 2018.

Asuman Suner ve Altay Atlı, “Toplumsal Kutuplaşma Ekseninde Sanat ve Spor
İPM, Mart 2018.

Ayşe Betül Çelik, ‘Toplumsal Mütabakat ve Çatışma Çözümünde Kadınların Rolü
İPM, Mart 2018.

Bülent Aras, “State Capacity, Foreign/Security Policy and Political Crisis in Turkey: The Promise of Administrative Reform
İPM, Şubat 2018.

Bülent Aras, “The Role of the Turkish State in Conflict Resolution
İPM, Aralık 2017.