Fuat Keyman, Metin Gürcan  (2017)

15 Temmuz’dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü

İstanbul Politikalar Merkezi

İPM Direktörü Fuat Keyman ve İPM Araştırmacısı Metin Gürcan‘ın “15 Temmuz’dan On Beş Ay Sonra: Ordunun Reformu, Devletin Dönüşümü” başlıklı raporu yayımlandı.

Rapor için lütfen tıklayınız.