Ahmet Evin, Megan Gisclon  (2019)

Çok Kutuplu Bir Dünyada Avrasya’nın Rolü

İstanbul Politikalar Merkezi, Mart

Kıdemli Uzman Ahmet Evin ile Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon’un “Çok Kutuplu Bir Dünyada Avrasya’nın Rolü (The Role of Eurasia in a Multi-Polar World) ” başlıklı raporu yayımlandı.

Rapor için lütfen tıklayınız (İngilizce).