Cana Tülüş, Dominik Hartmann, Ebru Turhan, İlke Toygür, Jörn Richert, Peter Mock  (2017)

AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği: 2018 için 4 senaryo

Stiftung Mercator, Ekim

AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği: 2018 için 4 senaryo” başlıklı rapor yayımlandı. Bu rapor, Stiftung Mercator tarafından 7-8 Ekim 2016 tarihinde düzenlenen çalıştaya katılan uzmanların katkıları sonucu hazırlanmıştır.

AB-Türkiye ilişkileri kritik bir yol ayrımındadır. İçinde bulunduğumuz istikrarsız şartlarda, AB-Türkiye ilişkileri nasıl bir yön izleyecek? 2018 sonu için makul senaryolar nelerdir? Gelecekte AB-Türkiye ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için şimdiden ne yapabiliriz? Raporun temelinde bu ve benzeri sorular yatmaktadır.

İPM Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü Cana Tülüş; 2012/13 Mercator-İPM Araştırmacısı Dominik Hartmann; 2013/14 Mercator-İPM Araştırmacıları Ebru Turhan ve Jörn Richert; 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacıları Peter Mock ve İlke Toygür çalıştaya katılan uzmanlar arasındadır.

Rapor için lütfen tıklayınız. (İngilizce)