Pınar Akpınar  (2017)

İyicil Donörden Kendinden Emin Güvenlik Sağlayıcısına: Türkiye’nin Somali Politikası

İstanbul Politikalar Merkezi, Aralık

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Uzmanı Pınar Akpınar‘ın “İyicil Donörden Kendinden Emin Güvenlik Sağlayıcısına: Türkiye’nin Somali Politikası (From Benign Donor To Self-Assured Security Provider: Turkey’s Policy In Somalia)” başlıklı politika notu yayımlandı.

Politika notu için lütfen tıklayınız.