Bülent Aras  (2018)

Türkiye’de Devlet Kapasitesi, Dış/Güvenlik Politikası ve Politik Kriz: İdari Reform Sözü

İstanbul Politikalar Merkezi, Şubat

İPM Kıdemli Uzmanı & Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı Koordinatörü Bülent Aras‘ın “Türkiye’de Devlet Kapasitesi, Dış/Güvenlik Politikası ve Politik Kriz: İdari Reform Sözü (State Capacity, Foreign/Security Policy and Political Crisis in Turkey: The Promise of Administrative Reform)” başlıklı raporu yayımlandı.

Rapor için lütfen tıklayınız. (İngilizce)