Center for American Progress, Istanbul Policy Center, Istituto Affari Internazionali  (2017)

Türkiye 2023: Üçlü Çalışma Grubu

İstanbul Politikalar Merkezi, Center for American Progress, Istituto Affari Internazionali, Temmuz

İstanbul Politikalar Merkezi, Center for American Progress ve Istituto Affari Internazionali tarafından gerçekleştirilen “Türkiye 2023: Üçlü Çalışma Grubu” projesi kapsamında hazırlanan “Türkiye’de Sivil Toplum Eğilimleri (Trends in Turkish Civil Society)” başlıklı proje raporu yayımlanmıştır.

Rapor için tıklayınız. (İngilizce)