Alan Makovsky, John Halpin, Max Hoffman, Michael Werz  (2018)

Türkiye Yeni Bir Milliyetçilik Mi Deneyimliyor?

Center for American Progress, Şubat 2018

Türkiye 2023 Üçlü Çalışma Grubu projesi kapsamında John Halpin, Michael Werz, Alan Makovsky, ve Max Hoffman tarafından yazılan “Türkiye Yeni Bir Milliyetçilik Mi Deneyimliyor?  Halkın Türk Öz Algısına Tavrı Üzerine Bir İnceleme (Is Turkey Experiencing a New Nationalism? An Examination of Public Attitudes on Turkish Self-Perception)” makalesi yayımlandı.

Makale için lütfen tıklayınız. (İngilizce)