Aysen Ataseven, Çağla Bakış  (2018)

Türkiye’de Sosyal Uyum

İstanbul Politikalar Merkezi, Haziran

İNGEV Araştırmacıları Aysen Ataseven ve Çağla Bakış‘ın kaleme aldığı “Türkiye’de Sosyal Uyum” raporu, Fuat Keyman‘ın yazdığı yönetici özetiyle birlikte yayımlandı. Rapor, Türkiye’de sosyal uyumun boyutlarına ve mevcut durumuna odaklanıyor.

Rapor için lütfen tıklayınız.