Wiebke Hohberger  (2018)

Türkiye’deki Suriyeliler için Yükseköğretim İmkanları

İstanbul Politikalar Merkezi, Mart

2016/17 Mercator-İPM Araştırmacısı Wiebke Hohberger‘in “Türkiye’deki Suriyeliler için Yükseköğretim İmkanları: Suriyeli Öğrencilerin Eğitim Koşulları, İhtiyaçları ve Çözüm Önerilerine Bakış Açısı (Opportunities in Higher Education for Syrians in Turkey: The Perspective of Syrian University Students on the Educational Conditions, Needs and Possible Solutions for Improvement)” başlıklı raporu yayımlandı.

Rapor için lütfen tıklayınız. (İngilizce)