Altay Atlı  (2017)

Yaraları Sarmak: Türkiye’nin Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Arayışı

İstanbul Politikalar Merkezi, Ağustos

İPM Araştırmacısı Altay Atlı‘nın “Yaraları Sarmak: Türkiye’nin Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Arayışı (Healing the Wounds: Turkey’s Quest for Inclusıve Economıc Growth)” başlıklı raporu yayımlandı.

Rapor için lütfen tıklayınız. (İngilizce)