Altay Atlı  (2017)

Yaraları Sarmak: Türkiye’nin Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Arayışı

İPM Araştırmacısı Altay Atlı‘nın “Yaraları Sarmak: Türkiye’nin Kapsayıcı Ekonomik Büyüme Arayışı (Healing the Wounds: Turkey’s Quest for Inclusıve Economıc Growth)”

Rapor için lütfen tıklayınız. (İngilizce)