Tarihçe

İstanbul Politikalar Merkezi, eski Sabancı Üniversitesi Rektörü Tosun Terzioğlu, eski Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Dekanı Ahmet Evin ve eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Üstün Ergüder’in vizyonu, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri Korel Göymen ve Ersin Kalaycıoğlu’nun katılımlarıyla Türkiye’de kamu politikaları üzerine uygulamalı çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu.

Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş felsefesi gereği, salt disiplinlerarası eğitim veren diğer üniversitelerden farklı olarak, kurumun dış çevreyle de ilişkide olması ve bu çevreyi bilimsel bir çalışma alanı olarak kullanan bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir.

İPM’nin temelleri, benzer prensip, proje ve hedefler esas alınarak Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş yılı olan 1997 yılı sonbaharında atıldı. İlk aşamada Avrupa Birliği çalışmalarına öncelik verildi ve SSBF’nin aldığı ilk hibe olan EU-Turkey Dialogue projesi 1997-98 yıllarında Karaköy ofisinde yürütüldü. Ergüder’in Sabancı Üniversitesi’ne katılmasıyla İPM özerk ve tüm fakülteyle eşit ilişkide bir kurum olarak Kasım 2001 tarihinde kuruldu.  Türkiye’de ve dünyada kamu politikaları çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarıyla akademi arasında köprü kurmayı hedefleyen İPM, uygulamalı akademik araştırmalara ağırlık verdi. Çeşitli paydaşlarla yapılan toplantılarda, çalışma alanları Türkiye’de eğitim reformu, iyi yönetişim, uyuşmazlık çözümü, Türkiye-AB ilişkileri ve küreselleşme olarak belirlendi. Yıllar içinde araştırma alanlarına Türkiye-ABD ilişkileri eklendi. İPM çatısı altında kurulan Eğitim Reformu Girişimi, kuruluş yıllarında İPM’nin görünürlüğünü artıran önemli projelerden biridir.

Amerika ve Avrupa kaynaklı projelerle güçlenen İPM’nin direktörlüğünü Ağustos 2010 tarihinde Fuat Keyman devraldı ve bu tarih itibariyle İPM yeni önemli proje, yayın ve etkinliklere imza attı: merkezin çalışma alanlarına Türkiye’nin siyasal ve sosyal eğilimleri, sosyal eşitlik ve sivil toplum, kentsel dönüşüm programları eklendi. Son dönemde gerçekleşen en önemli atılımlardan biri İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi oldu. Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator arasında 5 yıl sürecek stratejik işbirliği üzerine kurulan girişimin amacı, iklim değişikliği, Avrupa Birliği-Almanya-Türkiye ilişkileri ve eğitim alanlarında yapacağı araştırmalarla Türkiye-Almanya ve aynı zamanda Türkiye-Avrupa arasındaki akademik, politik ve sosyal bağları güçlendirmek. Girişimin bir parçası olan Mercator Burs Programı ortaklık alanlarında çalışma yapacak ilk bursiyerlerini Eylül 2012’de kabul edecek.

Türkiye’de devam eden Anayasa Reform süreci üzerine yazılan “Anayasa Reformu Aracılığı ile Türkiye’de Denge ve Denetleme Sisteminin Güçlendirilmesi” raporu İPM’nin National Democratic Institute (NDI) ortaklığıyla gerçekleştirdiği bir diğer önemli projesi.

Geleneksel konferanslar, ses getiren çalıştaylar ve etkili yayınlar

Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Sakıp Sabancı’nın anısına düzenlenen,  planlama ve yürütme çalışmalarını İPM ile Washington’daki Brookings Enstitüsü’nün üstlendiği Geleneksel Sakıp Sabancı Konferansı Serisi uluslararası düzeyde her geçen yıl artan bir katılım ve başarıyla sürmektedir. Genç Türkiye/Genç Amerika Değişim Programı, İPM ortaklığı ile Atlantik Konseyi tarafından yürütülmektedir. Robert Bosch Vakfı, Europeans Academy of Berlin ve İPM işbirliğiyle “Ortak Akıllar – Alman-Türk Genç Uzmanlar Girişimi (Likeminds – German-Turkish Junior Expert Initiative)” programı devam etmektedir.

İPM ayrıca birçok başarılı çalıştay gerçekleştirmektedir. 18-19 Kasım 2011 tarihlerinde Friedrich Naumann Vakfı’yla düzenlenen “Düşünce Kuruluşlarının Siyaset Oluşturmadaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferans” ve 31 Mayıs 2011 tarihinde, the German Marshall Fund’la düzenlenen “Sahraaltı Afrika’da Ticaret ve Kalkınmanın Teşviki: G20’deki Yükselen Ekonomilerle Transatlantik Ortaklık Fırsatı” konferansları bunlardan bazılarıdır.

İPM aynı zamanda Mayıs 2011 tarihinde Kıdemli Uzman Ersin Kalaycıoğlu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Ali Çarkoğlu’nun, “Türkiye’de Çevre Raporu 2010” ve Direktör Fuat Keyman ile Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Özge Kemahlıoğlu’nun “Türkiye’de Demokrasi Algısı” raporlarını yayınlamıştır.