İşbirliği Yaptığımız Kuruluşlar

Yenilikçi araştırma ve başarılı kamu politikası programları; zamanı, sınırları ve sektörleri aşan ortaklıklar gerektirmektedir. Bu prensibi içselleştiren İstanbul Politikalar Merkezi; Türkiye, Avrupa, Amerika ve dünyanın değişik bölgelerindeki kuruluşlardan oluşan geniş bir düşünce kuruluşu ağıyla ortak çalışmalar yürütmektedir. İPM’nin bu kuruluşlarla işbirliği çok katmanlı, farklı, nesnel ve kapsamlı bir politika araştırması ve analizi yapmasına katkı sağlamaktadır. İPM’nin dünyanın önde gelen kamu politikası üreten kurumlarla oluşturduğu güçlü ilişkiler, Türkiye’nin Avrupa, ABD ve diğer stratejik aktörlerle kurduğu siyasi, ekonomik ve akademik işbirliğinin güçlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

İPM, çeşitli politikacıların, gazetecilerin, akademisyenlerin ve sivil toplum aktivistlerinin oluşturduğu seçkin bir toplulukla birlikte çalışmalarını yürütmektedir. Merkez, aynı zamanda çeşitli üniversiteler, düşünce kuruluşları, vakıflar, merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği içindedir.

İPM geçmişte aşağıdaki kurumlarla işbirliği yapmıştır:

Özel Vakıflar
Bertelsmann Foundation
The German Marshall Fund of the United States
Stiftung Mercator
Thomson Reuters Foundation

Düşünce Kuruluşları & Araştırma Merkezleri
Brookings Institution
Center for European Security Studies
Chatham House
Istituto Affari Internazionali
The Aspen Institute
The Atlantic Council of the United States
The Center for European Policy Studies
The Magna Charta Observatory
The National Democratic Institute

Üniversiteler
Free University of Berlin