Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) ortaklığında Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı’nı başlatmıştır. Program, bu alanda araştırma yapılmasını, eğitim verilmesini, sivil kapasitenin güçlendirilmesini ve ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini
amaçlamaktadır. Proje ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ve çeşitli devlet kurumlarıyla ortak çalışmaların yürütülmesine önem vermektedir.

İPM, dünya çapında 7 sivil toplum kuruluşunun dahil olduğu bir konsorsiyum olan (daha önce Sivil Kapasite Ağı olarak bilinen) Barış Kapasitesi Ağı üyesidir. Bu konsorsiyum kapsamında “Çatışma Sonrası Yeniden Yapılandırma Süreçlerinde Türkiye’nin Sivil Kapasitesi” raporu yayınlanmıştır. Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk Programı ayrıca örnek eğitim girişimlerini de teşvik eder. Program kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Diplomasi Okulu işbirliğiyle çatışma analiz ve çözümü konusunda genç ve orta-düzey Türk diplomatlara ve uluslararası diplomatik ziyaretçilere eğitim verilmiştir. Ayrıca uygulayıcılar, Sabancı Üniversitesi’nin yüksek lisans eğitimi veren Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü programı öğrencilerine staj ve saha araştırması olanağı tanımışlardır.

Program’ın odağında ayrıca mülteciler, zorunlu göçe tabi olmuş insanlar ve sığınmacılar üzerine odaklanan Göç Çalışma Grubu; barış inşasında cinsiyet eşitliği; barış çabaları, arabuluculuk ve kalkınma girişimlerinde Türk dış politikasının oluşturulmasını desteklemede sivil toplumun rolü yer almaktadır.