İklim Değişikliği

Dünyada pek az sorunun çözümü,  iklim değişikliğinin yol açtığı tehditlerle mücadele kadar uluslararası işbirliğini gerekli kılar. Sera gazı emisyonunun azaltılması ancak devletler, iş çevreleri, sivil toplum ve bireylerin işbirliğiyle atılacak adımlarla başarıya ulaşabilir. İklim Değişikliği çalışmalarının en önemli unsurlarından biri olan karbon emisyonlarının azaltılması için izlenmesi gereken siyaya yaklaşımlarının yanı sıra, bu alanın alt başlıkları içinde yer alan enerji konusu, İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi’nin önemli araştırma alanlarındandır. Küresel sera gazı emisyonunun azaltılması amacıyla emisyon ve karbon salımı Avrupa enerji sistemi dönüşümü için gereklidir ve bu çalışmalarımızın da odaklarındadır.

Çalışmalarımızla ülke ve bölge çapında azami etkiyi yaratmak için somut siyasa önerilerinde bulunarak, karar vericiler nezdinde ve kamuoyunda iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bugün, özellikle Türkiye’de, iklim değişikliği ve iklim değişikliğinin yol açtığı tehditlerlerle ilgili siyaset çevrelerinde ve kamuoyunda yeterli hassasiyetin henüz oluşmadığını görüyoruz. Bu anlamda, İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi olarak, akademik araştırma, savunu, insan kaynağı ve fikir alışverişi araçlarını kullanarak iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların çözümünü arıyoruz. Ayrıca, milli ekonomilerin yeşil teknoloji ve yenilenebilir enerji odaklı yatırımlarının artırılması gibi konularının ön plana çıkartılması ve kamu nezdinde tartışılmasını hedefliyoruz.