Türkiye-AB İlişkileri

Türkiye, Avrupa Birliği’nin vazgeçilmez bir ortağıdır. Geçtiğimiz on yılda Türkiye’nin olağanüstü ekonomik performansı ve bölgedeki yeni siyasi rolü bu işbirliğinin önemini vurgulamaktadır. Fakat Almanya’da ve Avrupa’da Türkiye’ye dair, tutarlı bir dış politikası olmayan, az gelişmiş, ekonomik açıdan istikrarsız ve kültürel açıdan monolitik bir ülke olduğu yanılgısına halen rastlanılmaktadır. Aynı zamanda, yeni bir siyasi ve kültürel öz bilinç ile özdeşleştirilen ertelenmiş üyelik müzakereleri, Türkiye kamuoyunun AB’den giderek uzaklaşmasına sebep olmuştur.

İPM, çığır açan araştırmalarıyla, güçlü savunuculuğuyla, bilgi ve uzman değişimiyle, AB-Türkiye ve özellikle, Almanya-Türkiye ortaklığını güçlendirecek ve tam üyelikle sonuçlanması hedeflenen müzakerelere ivme kazandıracaktır. Böylelikle, Türkiye’nin Avrupa’daki imajının somutlaştırılmasına ve Türkiye kamuoyundaki AB algısına sürdürülebilir katkı sağlayacaktır.