Demokratikleşme ve Kurumsal Reform

İstanbul Politikalar Merkezi’nin Demokratikleşme ve Kurumsal Reform çalışmaları üç araştırma programını kapsamaktadır. İPM, siyasi parti, parlamento ve yargı reformları önerilerini içeren anayasa reformu alanında kapsamlı bir araştırma yürütmektedir. Bu çalışmaya Türkiye’den 100’ü aşkın sivil toplum kuruluşu destek vermektedir. Bu bağlamda, farklı STK’ların geniş katılım ve ilgisi “Denge ve Denetleme Ağı”nın kurulmasına öncü olmuştur. Denge ve Denetleme Ağı, müzakereci demokratik süreçler ve katılımcı vatandaşlığın teşvik edildiği programlar yürütmektedir. Yönetişim, bu başlığın ikinci önemli parçasıdır. İPM’nin yönetişim konusundaki çalışmaları, yerel yönetimler, yerelleşme ve bölgeselleşme konularında politika önerileri sunmaktadır. İPM’nin her yıl düzenlediği konferans serileri, “Çevre Yönetişimi” ve “Merkezileşme-Yerelleşme Tartışması” gibi önemli başlıkları içermiştir.

İPM ayrıca, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Forumu’na katkı sağlayarak “Yerel Yönetişim Yoluyla Yoksulluğun Giderilmesi” projesini tamamlamıştır. Ek olarak İPM, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler destekli çeşitli projelerin de ortağıdır. Kentsel dönüşüm ise bu başlığın üçüncü temel parçasını oluşturmaktadır. Anadolu şehirlerinde kentsel dönüşümün Türkiye’nin ekonomikgelişimini destekleyerek demokratikleşme sürecine katkı sağladığı bilinmektedir. Bu alanda İPM’nin çalışmaları, küreselleşmenin Anadolu’daki önemli kentsel merkezlerin ekonomik ve demokratik gelişimine etkisini araştırmaktadır.