EN | TR

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

About icon down

20 February 2022

İPM-İKV-TEPAV ORTAK ÇAĞRISI: Türkiye En Geç 2035'te Kömürden Çıkmalı!

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Türkiye’yi 2053 hedefine en hızlı şekilde ulaştırabilecek ve bunun yanında pek çok eş fayda ile kalkınma politikalarına destek verebilecek en öncelikli adımı olan en geç 2035’e kadar kömürden kademeli çıkışı vurguladılar.

 

İPM, İKV ve TEPAV kapsayıcı bir çözüm tasarımında iş birliği yapacaklarını açıklarken Türkiye'nin kendi geleceği için ve kendi tercihiyle öncelikli olarak atması gereken adımları aşağıdaki gibi sıraladılar:

 

1) Türkiye en geç 2035 yılına dek elektrik üretiminde kömürü bir enerji kaynağı olarak tamamen terk edeceğine dair siyasi niyetini ve bunu gerçekleştirmek için eylem planını vakit kaybetmeksizin ilan etmelidir.

 

2) Hükümet ve ilgili düzenleyici kurumlar, yeni kömürlü termik santral yapılmayacağına ilişkin resmi bir karar açıklamalı, yeni kömürlü termik santral lisans ve planlarını iptal etmeli, yeni kömür madeni ve maden genişletme yatırımlarını durdurmalıdır.

 

3) Mevcut kömürlü termik santraller, hazırlanacak bir takvim doğrultusunda, en yaşlı ve görece daha yüksek oranda kirliliğe neden olan santrallerden başlamak üzere, en geç 2035’e kadar kapatılmalıdır.

 

4) Kömürlü termik santrallerin kapatılmasıyla birlikte ortaya çıkacak enerji arz açığının kapatılması için yeni teknolojileri de hesaba katan bir kademeli geçiş planı hazırlanmalı ve bu sayede enerji arz güvenliği korunmalıdır.

 

5) Kömürden çıkış süreci ve sürdürülebilir enerji dönüşümü katılımcı bir biçimde planlanmalı, toplumun dönüşümden olumsuz etkilenmesi muhtemel kesimlerinin desteklenmesinin yanında, mevcut sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri de giderecek adil bir geçiş süreci olarak tasarlanmalıdır.

 

Çağrı metnine erişmek için tıklayınız.

 

*Bu çağrı metni İPM, İKV ve TEPAV ortaklığında kaleme alınmıştır.

21 November 2021

Ayşe Betül Çelik received Official of Order of the Star of Italy in 2021

Professor Ayşe Betül Çelik has received the “Ufficiale Dell Ordine Della Stella D’Italia”- Official (Ufficiale) of Order of the Star of Italy (Ordine della Stella d’Italia) which is a recognition of the highest degree conferred by the President of the Italian Republic in 2021. The official ceremony awarding Professor Çelik was held at the Italian consulate on November 17, 2021.

The award for “Order of the Star of Italy (Ordine della Stella d’Italia)” was officially launched in 2011 with the main aim for the preservation and promotion of national prestige abroad, promoting friendly relations and co-operation with other countries, and promotion of ties with Italy. The distinction qualifies as a second civilian honor of the State, and represents a particular honor on behalf of all those who have acquired special merit.

 

11 July 2021

HDI/SDG Initiative for Best Practices Experience Sharing Platform

In cooperation with INGEV, IPC launched the HDI/SDG Initiative for Best Practices Experience Sharing Platform on 8-9 July 2021. The platform aims to found an extensive medium for the municipalities to implement the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the 2030 Agenda of the United Nations.

On the first day of the event, we hosted representatives from UNDP Turkey, UCLG-MEWA, EBRD Turkey, World Bank Turkey, the Lord Mayor of Mannheim, and the Director of Agenda of 2030 of Barcelona with high-level participation from CSOs, the private sector, academia and public institutions working on SDGs. The main topics discussed were the new trends in urbanization, the aim and scope of SDGs for cities, and best practices from Mannheim and Barcelona.

On the second day, we hosted 10 metropolitan municipalities to discuss their good practices on localizing SDGs. These municipalities also got higher places in the Human Development Index-Metropolitan Municipalities

Please click here to watch the first day of the event.

Please click here to access the program.

18 May 2021

Conference on Climate Responsive Urbanism II: Water in Cities

The Istanbul Policy Center-Sabancı University-Stiftung Mercator Initiative cordially invites you to the Conference on Climate Responsive Urbanism II: Water in Cities on May 21, 2021

This year’s conference traces cities’ potential in responding to the challenges in the access, use and management of water in the face of climate change. Rather than relying on techno-managerial answers or bidding on market solutions, the conference aims at exploring these issues in a holistic manner, considering social, cultural, political, governmental, technical, and financial aspects of how urban settings serve in climate preparedness.

The “Climate Responsive Urbanism” conference series aims at bringing international academics working on climate change in a shared platform as well as bridging the academia with urban planning practice. We would be delighted to invite you to this discussion. Please find the program and the conference poster attached.

The online event will be held in English, and there will be no translation. 

Please click here to join the Opening Remarks & Keynote Speech & Session I

Please click here to join Session II.

Please click here to access the program of the event.

08 March 2021

İPM-İKV-TEPAV ORTAK ÇAĞRISI: Türkiye “Yeşil Dönüşüm”e Uyumda Geç Kalmamalı

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Avrupa Yeşil Mutabakatıyla birlikte küresel gündemde ağırlığını gittikçe artırmaya başlayan Yeşil Dönüşüm konusunda tespitlerini sıraladıkları bir çağrı metni ile Türkiye’nin “Yeşil Dönüşüm”e Uyumda Geç Kalmaması gerektiğini vurguladılar.

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan Avrupa Birliği (AB)’ndeki Yeşil Mutabakat gündemini değerlendiren kurumlar, dönüşümün AB ile sınırlı kalmadığının, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Paris Anlaşmasına dönmesiyle ve sayıca artan net sıfır emisyon hedefleriyle birlikte ekonomik ve finansal sistemin küresel düzeyde de değişime uğrayacağının altını çizdiler.

Yeşil Mutabakatla uluslararası rekabetçiliğini güçlendirmeyi hedefleyen Batı karşısında Türkiye’nin, sürece aktif olarak dahil olması gerektiğini dile getiren kurumlar, rekabet gücünün yitirilmemesi, olası kayıpların azaltılması ve orta-uzun vadede rekabet gücünün artırılabilmesi için bir an önce harekete geçilmesinin bir zorunluluk olduğuna dikkat çektiler.

İPM, İKV ve TEPAV kapsayıcı bir çözüm tasarımında iş birliği yapacaklarını açıklarken Türkiye'nin kendi geleceği için ve kendi tercihiyle öncelikli olarak atması gereken adımları aşağıdaki gibi sıraladılar:

1) Türkiye, 2016 yılında ilk imzacıları arasında yer aldığı Paris İklim Anlaşması’nı onaylamalıdır. Bu ilk adım, Türkiye'nin küresel düşük karbonlu ekonomiye geçiş gündemi içerisinde ciddi bir aktör olarak yer alma iradesini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.

2) 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) sekretaryasına sunulan emisyon azaltımına yönelik Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanı (INDC) güncel koşullar altında ve gerçekçi bir şekilde güncellenmelidir.

3) AB’nin Türkiye’nin en önemli ihracat pazarı olduğunu ve Gümrük Birliğinin güncellenme sürecini de dikkate alarak, yeşil mutabakatın getirdiği meydan okumalara cevap verebilmek için sanayi, enerji, tarım ve ticaret politikaları yeşil dönüşüm perspektifinden gözden geçirilmelidir. Söz konusu dönüşümde AB ile senkronize bir yol haritası çıkarılmalı ve izlenmelidir.

Çağrı metnine erişmek için tıklayınız.

*Bu çağrı metni İPM, İKV ve TEPAV ortaklığında kaleme alınmıştır.

22 November 2020

Welcoming of the 2020/21 Mercator-IPC Fellows

We welcome our 2020/21 Mercator-IPC Fellows Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding and Özge Geyik.

Please click here to watch the introductory video.

Ahmet Atıl Aşıcı | The "Green New Deal for Turkey" to Tackle The Climate Crisis

David Samuel Williams | How National Adaptation Plans Can Address and Consider Vulnerable Communities

Elena Dück | International Cooperation in Education: A Cornerstone of Sustainable Foreign Policy

Jan Schierkolk | Promoting Civic Participation in EU-Turkish Municipal Cooperation

Karolína Augustová | Violent Impacts of EU's Externalization Politics on Refugees' Everyday Mobility in Turkey

Michael Kaeding | Turkey’s (Enhanced) Engagement in EU Agencies: A Potential Membership Substitute Mechanism in a Differentiated European Union

Özge Geyik | Climate Change and Nutritional Sustainability: Aligning Climate Change, Food Production and Public Health Nutrition Targets

20 November 2020

Webinar Series: “Salgın ve Toplum”

Istanbul Policy Center's webinar series “Salgın ve Toplum” is broadcast every Tuesday at 15:00. This webinar series focuses on finding solutions together for the problems during the pandemic process, analyzing possible common ground, and exchanging ideas based on academic research.

Please see the media section to access the episodes.

19 October 2020

The Welcoming of the 2020/21 Mercator-IPC Fellows

The Welcoming of the 2020/21 Mercator-IPC Fellows was held on October 19 at The Seed. The event began with welcoming remarks by Yusuf Leblebici, followed by remarks from Fuat Keyman and Michael Schwarz. The event continued with a speech by Mercator-IPC Visiting Senior Fellow Pankaj Mishra and a Q&A section moderated by Senior Fellow Senem Aydın-Düzgit. The speech was followed by a movie screening that introduced the 2020/21 Mercator-IPC Fellows Ahmet Atıl Aşıcı, David Samuel Williams, Elena Dück, Jan Schierkolk, Karolína Augustová, Michael Kaeding, and Özge Geyik. 

06 October 2020

Medyascope: “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?”

The Istanbul Policy Center-Sabancı University-Stiftung Mercator Initiative’s Medyascope program, “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” moderated by Pelin Oğuz, was broadcast every Thursday at 17:00.

Please see the media section to access the episodes.

01 October 2020

Call for Papers: Climate Responsive Urbanism: Unpacking Water and Energy in Cities

The Istanbul Policy Center-Sabancı University-Stiftung Mercator Initiative would like to announce the Call for Papers for the 2nd International Conference on “Climate Responsive Urbanism: Unpacking Water and Energy in Cities,” which will take place virtually on May 21–22, 2021

This year’s conference traces cities’ potential in responding to the climate crisis by focusing on two critical fields that local governments must reimagine and rework: water and energy. While cities are expected to operate within the parameters of national strategies on water and energy, cities’ close work with local communities award them a surprising amount of control over these sectors, offering considerable room for innovation, experimentation, and citizen participation. Yet, rather than relying on techno-managerial answers or bidding on market solutions, we propose to understand climate responsive cities in a holistic manner, considering social, cultural, political, governmental, technical, and financial aspects of how urban settings serve in climate preparedness.

We welcome applicants from all research fields related to climate responsive urbanism. The conference will provide an international and interdisciplinary knowledge-exchange platform for scholars from different disciplines and countries.

Applicants are invited to submit:

An extensive abstract of 800 to 1,000 words (in English), including the theoretical framework, empirical findings, methodological approach, and main contributions to the field. The abstract should be sent to the following e-mail address: urbanclimate@sabanciuniv.edu

The submission deadline is November 23, 2020.

Click here for more information.