İstanbul Perspektifleri: “Sanat Piyasası Perspektifinden İstanbul”

Mayıs 30, 2019
İPM Karaköy Minerva Han

İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi’nin sonuncusu, Galeri Nev İstanbul kurucusu ve yöneticisi Haldun Dostoğlu’nun katılımı ve Asuman Suner’in moderatörlüğüyle “Sanat Piyasası Perspektifinden İstanbul” başlığı altında 30 Mayıs’ta İPM Karaköy’de gerçekleşti.

2018-2019 döneminde her ayın son Perşembe günü gerçekleşen söyleşi serisinin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılan bir tartışma platformu yaratmaktır. Kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınmaktadır. Bu çerçevede katılımcılara, farklı kuşaklara ve kimliklere sahip bireyler olarak kent mekânını ve kentin kültür-sanat hayatının farklı dönemlerini nasıl deneyimlediklerine; kendi uzmanlık alanlarının kentin geçirdiği dönüşümle nasıl eklemlendiğine; kentin fiziksel ve kültürel dokusunun dönüşümünü nasıl değerlendirdiklerine ilişkin sorular yöneltilmektedir.