İPM Ekibi

Mali ve İdari İşler Yöneticisi

Araştırma ve İdari İşler Koordinatörü

Mercator-İPM Burs Programı Koordinatörü

Mercator-İPM Burs Programı Sorumlusu

Yerel Demokrasi ve Yönetişim Proje Koordinatörü

İdari İşler Görevlisi

İdari İşler Asistanı

İPM Mali ve İdari İşler Proje Sorumlusu