_C6A6911
Atila Eralp
2017/19 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacısı

Prof. Dr. Atila Eralp ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi’nde Kıdemli Araştırmacı ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Fahri Profesörüdür. 2002’den beri Avrupa Göçmen Politikaları alanında Jean Monnet Chair makamında görev yapma hakkı kazanmıştır. 2007’den beri Jean Monnet Centre of Excellence’ın koordinatörlüğünü yapmaktadır. 2008’de Avrupa Komisyonu tarafından yirmi Avrupa Başarı Çalışması’ndan biri olarak seçilmiştir. Profesör Eralp’in araştırma alanları arasında Avrupa Birliği genişleme süreci, Avrupa komşuluk politikası, Avrupa dışişleri ve güvenlik politikası ve Türkiye-Avrupa ilişkileri bulunmaktadır ve bu konular üzerine çok sayıda makale ve kitabı yayınlanmıştır. Profesör Eralp, Avrupa Birliği destekli çeşitli disiplinlerarası araştırma, eğitim ve iletişim projelerinin koordinatörlüğünü ve uygulanmasını üstlenmiştir.