Yezid photo-7Dec2011_highres
Yezid Sayigh
2016/17 Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı

Yezid Sayigh, 2016/17 Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısıdır. Carnegie Middle East Center Kıdemli Araştırmacısı olan Sayigh, Suriye krizi, Arap ordularının siyasi rolü, Arap ülkelerinin geçiş dönemlerinde güvenlik sektörü dönüşümü, otoriterliğin yeniden icadı, İsrail-Filistin çatışması ve barış süreci gibi konular hakkında çalışmalar yapmaktadır. Londra King’s College’da Ortadoğu çalışmaları üzerine profesör olarak çalışmıştır. 1994-2003 yılları arasında Cambridge Uluslararası Araştırmalar Merkezi’nde Direktör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1998’den 2003 yılına kadar ise, Londra’daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Orta Doğu programına Başkanlık etmiştir. Sayigh aynı zamanda 1991-1994 yılları arasında Filistin delegasyonuna özel, İsrail ile gerçekleştirilen barış görüşmelerine yönelik danışmanlık ve müzakerecilik de yapmıştır. 1999 yılından bu yana barış görüşmeleri ve Filistin reformu hakkında siyasi ve teknik danışmanlık sağlamaktadır. Sayigh son dönemlerde yayınlanmış olan Reform İkilemleri: Arap Geçişlerinde Polislik (Mart 2016); Haidar al-’Abadi’nin Ofiste Birinci Yılı: Irak için ne gibi umutlar var? (Eylül 2015); Parçalanan Devletler: Libya ve Yemen’de Güvenlik Sektörü Reformu (Haziran 2015); Kaçırılan Fırsat: Mısır ve Tunus Polis Reformu Siyaseti (Mart 2015) gibi çeşitli yayınların da yazarıdır.

Mercator-İPM Misafir Kıdemli Araştırmacısı olarak faaliyetleri

Suriye’nin Geleceğine Dair Olasılıklar
13 Haziran 2017 | İPM & ORSAM

Suriye’nin Geleceğine Dair Olasılıklar
16 Haziran 2017 | İPM