Kemal Dervis
Kemal Derviş
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Derviş, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi, İstanbul Politikalar Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi ve Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı ve Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Direktörüdür. Şubat 2009 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığını yürüten Derviş, aynı zamanda ülke düzeyinde kalkınma konuları üzerine çalışan tüm BM fon, program ve başkanlarının arasında bulunduğu komite olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu’na başkanlık etmiştir. 2001-2002 yıllarında Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Hazine Müsteşarı görevinde bulunmuştur. Derviş, ayrıca Akbank Danışma Kurulu Başkanıdır.

Kemal Derviş, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı atanmadan önce 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika Başkan Yardımcısı ve 2000 yılında Yoksullukla Mücadele ve İktisadi Yönetim Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttüğü Dünya Bankası’nda 22 yıl çalıştı. Derviş, ayrıca Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrası Doğu Avrupa’nın dönüşümü, oluşturulan piyasalarda ticaret ve finans sektörü ve Bosna’nın yeniden inşası konularını yönetmiştir.

2002 – 2005 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İstanbul’u temsil eden Derviş bu süre içinde Avrupa’nın Geleceğine İlişkin Konvansiyon’un iki Türk temsilcisinden birisi olmuştur. Daha sonra Küresel İlericiler Forumu (the Global Progressive Forum), İlerici Yönetişim Ağı (the Progressive Governance Network), the Task Force on Global Public Goods ve Dünya Bankası’nın desteklediği Büyüme ve Kalkınma Komisyonu’nun (the Commission on Growth and Development) aralarında bulunduğu birçok uluslararası ve Avrupa’daki özel görev ve ağlara katılmıştır.

Princeton Üniversitesi’nden doktorasını alan Derviş, yüksek lisans derecesini Ekonomi dalında London School of Economics’te tamamlamış, Dünya Bankası’na katılmadan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Derviş halen Küresel Ekonomik Yönetişim alanında Columbia Üniversitesi’nde Misafir Öğretim Üyesi ünvanıyla yüksek lisans dersi vermektedir.

Akademik dergi ve yayınlarda pek çok makalesi yayımlanan Derviş’in küresel ekonomik yönetişim hakkındaki kitabı A Better Globalization 2005 yılında ve en yeni kitabı Asia and Policymaking for the Global Economy 2011 yılında Brookings Press tarafından yayınlanmıştır.