TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

HABERLER
23 Haziran 2022

COBENEFITS Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

''Yenilenebilir Enerjinin Sosyal ve Ekonomik Faydalarının Tespiti ve Yaygınlaştırılması” Projesi kapanış toplantısı kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıda “Türkiye'de yenilenebilir enerji üretiminin elektrik fiyatlarına etkisi ve sanayi rekabet gücünün gelişimi” çalışmasının da lansmanı yapıldı.

Devam >>
31 Mayıs 2022

Politika Notu Lansmanı: Dirençli Toplumlardan Sorumlu İdarelere: İklim Temelli Aşırı Hava Olaylarına Hak Temelli Bir Yaklaşım

İstanbul Politikalar Merkezi ve Raoul Wallenberg Enstitüsü işbirliğiyle Gelecek Hakkı projesi kapsamında Özlem Aslan tarafından kaleme alınan “Dirençli Toplumlardan Sorumlu İdarelere: İklim Temelli Aşırı Hava Olaylarına Hak Temelli Bir Yaklaşım” başlıklı politika notunun ana hatları yazar ve rapora katkı sağlayanlar tarafından 31 Mayıs'ta gerçekleşen toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Devam >>
26 Mayıs 2022

İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi Sezon Sonu

İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi’nin onyedincisi, akademisyen, yazar ve İKSV Tiyatro Festivali Eski Direktörü (1993-2013) Dikmen Gürün'ün katılımı ve Asuman Suner’in moderatörlüğüyle ''İstanbul'da Tiyatro: Dün-Bugün-Yarın'' başlığı altında 26 Mayıs 2022'de gerçekleşti. İstanbul Politikalar Merkezi olarak, Dikmen Gürün'ün katıldığı ''İstanbul'da Tiyatro: Dün-Bugün-Yarın'' söyleşisiyle sezonun altıncı ve son bölümünü düzenledik.

Devam >>