TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Ahmet Atıl Aşıcı
Ahmet Atıl Aşıcı
2020/21 Mercator-İPM Araştırmacısı

Ahmet Atıl Aşıcı, 2009 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Ekonomi alanında doçent olarak çalışmaktadır. Ekonomi doktorasını 2007 yılında İsviçre, Cenevre Üniversitesi’nden almıştır. Doktora çalışmalarını sürdürürken 2005-2006 yılları arasında UNCTAD'da Ekonomi Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Aşıcı, yüksek lisansını 1999’da Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi alanında, lisans derecesini ise 1996'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği alanında tamamlamıştır. 2017/2018 akademik yılında, bir yılını ABD Oregon Üniversitesi’nde araştırma yaparak geçirmiştir.

Son zamanlardaki araştırmalarının odağı yeşil ekonomik dönüşümdür. Aşıcı’nın ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirlik ve öznel refah arasındaki ilişki üzerine yaptığı çalışmalar saygın akademik dergilerde kapsamlı bir şekilde yayınlanmıştır.

Proje: “İklim Kriziyle Mücadelede “Türkiye için Yeşil Yeni Düzen””

Ekonomik, sosyal ve ekolojik problemlerin birbirlerine bağlılığına benzer biçimde eş zamanlı karşılık vermek gerekmektedir. Endüstrileri dönüştürerek, piyasaları regüle ederek ve yaşam tarzı değişikliklerini teşvik ederek ekonomiyi karbonsuzlaştırmayı amaçlayan Yeşil Yeni Düzen’in (Green New Deal, GND), bu “üçlü kriz” ile mücadele için tek gerçekçi çözüm olduğu iddia edilmektedir. Uzun zamandır sürdürülemez bir büyüme yolunda olan Türkiye ekonomisi de dönüşüme ihtiyaç duymaktadır. “Türkiye için Yeşil Yeni Düzen,” iklim dostu bir ekonomi yaratarak ekonomik faaliyetleri canlandırma ve işsizliği azaltma potansiyeline sahiptir.

Bu proje, “Türkiye için Yeşil Yeni Düzen”in planlanmasında önemli olacak üç soruya odaklanarak bu konuda var olan boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Proje, Yeşil Yeni Düzen (YYD) kavramını ortaya koyduktan ve AB’nin Avrupa Yeşil Düzeni’ni ana hatlarıyla belirledikten sonra, Türkiye ekonomisini yakından incelemeyi ve dönüşüm olmaması durumunda maruz kalacağı riskleri ölçmeyi ve dönüşen sektörlerde oluşan yeşil net istihdamı hesaplamayı hedeflemektedir.