TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

AHMET EVİN icon down
Ahmet Evin
Ahmet Evin
Kıdemli Uzman

Ahmet Evin, İstanbul Politikalar Merkezi’nde Kıdemli Uzman, Sabancı Üniversitesi’nde Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Profesörü ve Jean Monet Kürsüsü Üyesidir. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin Kurucu Dekanı olan Evin, Sabancı Üniversitesi’ndeki görevinden önce New York Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Pennsylvania Üniversitesi (aynı zamanda, üniversitenin Ortadoğu Bölümü Başkanlığını yapmıştır), Hamburg Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde (Siyaset Bilimi Bölüm Başkanlığı’nı üstlenmiştir) ders vermiştir.

Evin, akademik kariyerinin yanı sıra, özel sektörde de çalışmalar yaptı. Philip Morris International’ın Ankara temsilciliği görevini yürüttü; temel tüketici ürünlerinin devlet tekelinden uluslararası rekabete sunulduğu bir dönemde, bu uluslararası yabancı yatırımcının Türkiye’deki yatırımlarının hukuki ve idari sorumluluğunu üstlendi.

Evin, ayrıca, merkezi Cenevre’de bulunan bir uluslararası kalkınma vakfı olan Aga Khan Trust for Culture’ın Eğitim Direktörlüğünü üstlendi. Asya ve Afrika’daki mimari eğitimin gelişmesini destekleyen bu ABD merkezli araştırma kuruluşuyla işbirliği içinde Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology’de Aga Khan İslami Mimari programının koordinasyonunu yürüttü. Bunların yanı sıra, Aga Khan Mimarlık Ödülü’nün seçici kurulunda danışmanlık ve ödül yayınının editörlüğü görevlerini üstlendi.

Evin, Avrupa Komisyonu’nun desteğini alarak, Avrupa’nın gelecekteki mimarisine, Avrupa Birliği’nin doğuya doğru genişlemesine, Avrupa’nın Akdeniz politikasına, Türkiye’nin gümrük birliği anlaşmasına yönelik siyasi diyalog girişimleri başlattı. ELIAMEP, United States Institute of Peace (USIP), The Kokkalis Program at the Kennedy School of Government, Harvard University gibi akademik kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte mesleki eğitim ve siyasa araştırmaları için pek çok işbirliği gerçekleştirdi ve European University Institute (EUI), Schuman Center for Advanced Studies ortaklığında EU-Turkish Observatory projesini hayata geçirdi.

Evin, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) ve Kuzey Amerika Orta Doğu Çalışmaları Birliği’nin kurucu üyesidir. Siyaset bilimi, kültür ve kalkınma üzerine 10’dan fazla eserin yazarı ve/veya editörüdür. Devlet ve elit teorisi; Türkiye’nin siyasal gelişimi; demokrasi ve sivil toplum Evin’in üzerinde çalıştığı konulardan bazılarıdır. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin genişlemesi, sürecin Türkiye ve bölge için önemi ve Transatlantik ilişkilerine etkisi Ahmet Evin’in güncel olarak çalıştığı konular arasındadır.

Evin, lisans derecesini Columbia Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümden 1966 yılında almıştır. Aynı yıl, Columbia Üniversitesi’nde William Mitchell Fellow ünvanı alan Evin, 1973 yılında Orta Doğu Çalışmaları ve Kültürel Tarih dalında doktora derecesi aldı.

Çok Kutuplu Bir Dünyada Avrasya'nın Rolü

Kıdemli Uzman Ahmet Evin ile Editör ve Araştırmacı Megan Gisclon’un Çok Kutuplu Bir Dünyada Avrasya’nın Rolü (The Role of Eurasia in a Multi-Polar World​) başlıklı raporu Mart 2019’da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey and the EU: Energy, Transport and Competition Policies

Kıdemli Uzman Ahmet Evin, Emre Hatipoğlu ve Peter Balazs’ın kaleme aldığı Turkey and the EU: Energy, Transport and Competition Policies başlıklı kitap Temmuz 2016'da Claeys & Casteels tarafından yayımlandı.

Değişen Batı: Liberal Düzene Meydan Okuyan Popülizm ve Din

Kıdemli Uzman Ahmet Evin ve Editör Megan Gisclon‘un Değişen Batı: Liberal Düzene Meydan Okuyan Popülizm ve Din (The Sliding West: Populism and Religion as Challenges to the Liberal Order) başlıklı raporu Temmuz 2016'da yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Tehlikedeki Liberal Düzen

Kıdemli Uzman Ahmet Evin and Editor Megan Gisclon’un Tehlikedeki Liberal Düzen (The Liberal Order in Peril: The Future of the World Order with the West against the Rising Rest) başlıklı raporu Mart 2015'te yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey's Political Turmoil and its Transatlantic Implications

Kıdemli Uzman Ahmet Evin'in "Turkey's Political Turmoil and its Transatlantic Implications" başlıklı makalesi Nisan 2014'de German Marshall Fund Transatlantic Academy'de yayımlandı.

Liberal Düzenin Geleceğini Düşenmek: Umut, Umutsuzluk ve Beklenti

Kıdemli Uzman Ahmet Evin, Araştırma ve Akademik İşler Yöneticisi Onur Sazak ve Stajyer Lisa J. Reppell'in Liberal Düzenin Geleceğini Düşenmek: Umut, Umutsuzluk ve Beklenti (Considering the Future of the Liberal Order: Hope, Despair and Anticipation) başlıklı raporu Ekim 2013'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

 

Türkiye'nin Modernizasyonu ve Stratejik Tercihler

Kıdemli Uzman Ahmet Evin ve Araştırma ve Akademik İşler Yöneticisi Onur Sazak'ın Türkiye’nin Modernizasyonu ve Stratejik Tercihler (Turkish Modernization and Strategic Choices) başlıklı raporu 10 Ocak 2012'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için buraya tıklayın.

Turkey and Its Neighbors: Foreign Policy in Transition

Kıdemli Uzman Ahmet Evin, Joshua W. Walker, Juliette Tolay, Kemal Kirişci, Nathalie Tocci, Ronald H. Linden ve Thomas Straubhaar'ın kaleme aldığı Turkey and Its Neighbors: Foreign Policy in Transition başlıklı kitap Kasım 2011'de Lynne Rienner Publishers tarafından yayımlandı.

Convergence and Resistance: the European Dilemma of Turkish Intellectuals

Justine Lacroix'in Kalypso Nicolaïdis ile birlikte yazdığı European Stories: Intellectual Debates on Europe in National Contexts başlıklı kitap Ocak 2011'de Oxford University Press tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman Ahmet Evin ve Nora Fisher Onar'ın "Convergence and Resistance: the European Dilemma of Turkish Intellectuals" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı.

Getting to Zero: Turkey, Its Neighbors and the West

Kıdemli Uzman Ahmet Evin, Joshua W. Walker, Juliette Tolay, Kemal Kirişci, Nathalie Tocci, Ronald H. Linden ve Thomas Straubhaar'ın Getting to Zero: Turkey, Its Neighbors and the West başlıklı raporu 2011'de Transatlantic Academy tarafından yayımlandı.

Turkish Foreign Policy: Limits of Engagement

Kıdemli Uzman Ahmet Evin'in "Turkish Foreign Policy: Limits of Engagement" başlıklı makalesi 2009'da New Perspectives On Turkey'de yayımlandı.

Turkey and the European Union: Paradigms and Paradoxes

Carl Baudenbacher'in Erhard Busek ile birlikte yazdığı Aspekte der Globalisierung: Staatsmonopole für Spiel und Wette - Staatliche Beihilfen başlıklı kitap 16 Ekim 2008 tarihinde Verlag Österreich tarafından yayımlandı. Kıdemli Uzman Ahmet Evin'in "Turkey and the European Union: Paradigms and Paradoxes" başlıklı kitap bölümü de bu kitapta yer aldı.

Towards Accession Negotiations: Turkey's Domestic and Foreign Policy Challenges Ahead

Kıdemli Uzman Ahmet Evin ve Nathalie Tocci'nin kaleme aldığı Towards Accession Negotiations: Turkey’s Domestic and Foreign Policy Challenges Ahead  başlıklı kitap 2004'de European University Institute tarafından yayımlandı. 

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2021/22 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis aramıza katıldılar.

Anna Zadrożna | Şehirlerin Ayakta Kalması İçin Yeşil Alanlar: İstanbul'daki Yeşil Alanların Kullanımı, Algısı ve Sürdürülebilir Yönetişimleri için Stratejiler

Arzu Karakulak | Pandemi-Önyargı Bağlantısı: COVID-19 Tehdidinin Mültecilere Karşı Önyargıya Nasıl ve Ne Zaman Yol Açtığını Anlamak

Ezgi Ediboğlu | İklim Değişikliğiyle Mücadelede Teknolojik Yol Haritası: Türkiye İçin Bir Öneri

Onur Sazak | Türkiye'de Sivil Toplumun Yeniden İnşaasında Avrupa Hayırseverliğinin Rolü

Sibel Karadağ | Yeni bir "Mülteci Anlaşması"nın Eşiğinde: Kapsam, Aktörler ve Yöntemler

Theocharis Grigoriadis | Alman-stili Enerji Dönüşümleri: Rüzgâr Enerjisi ve Türkiye’deki Gelişimi

Yunanistan ve Türkiye: Karşılıklı Görüşler - Üçüncü Dalga: Yunanistan ve Türkiye Arasındaki İkili İlişkilere Yönelik Üçüncü Kamuoyu Araştırmasının Sonuçlarını Ortaya Çıkarmak

İPM, ELIAMEP ve diaNEOsis'in düzenlediği ''Yunanistan ve Türkiye: Karşılıklı Görüşler - Üçüncü Dalga: Yunanistan ve Türkiye Arasındaki İkili İlişkilere Yönelik Üçüncü Kamuoyu Araştırmasının Sonuçlarını Ortaya Çıkarmak'' konferansı Senem Aydın-Düzgit, Evren Balta ve Ahmet Evin'in katılımıyla 21 Haziran'da gerçekleşti.  

Etkinliğe erişmek için buraya tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Videoyu izlemek için lütfen tıklayınız.

2021/22 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın onuncu dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacıları ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra programın 2021/22 döneminde yer alacak araştırmacılar Anna Zadrożna, Arzu Karakulak, Ezgi Ediboğlu, Onur Sazak, Sibel Karadağ ve Theocharis Grigoriadis'in araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız. 

Avrasya ve Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi

İPM–Sabancı Üniversitesi–Stiftung Mercator Girişimi, Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi, Harriman Enstitüsü, ISERP, Weatherhead Doğu Asya Enstitüsü ve Columbia Küresel Merkezi, İstanbul ortaklığıyla düzenlenen “Avrasya ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi (Eurasia and China's Belt and Road Initiative)” başlıklı panel, 19 Eylül 2019’da Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Çalışmaları Merkezi’nde gerçekleşti.

Çok-Kutuplu Dünyada Avrasyanın Rolü

Kıdemli Uzman Ahmet Evin‘in DGAP ile birlikte düzenlediği “Çok-Kutuplu Dünyada Avrasyanın Rolü (The Role of Eurasia in a Multi-Polar World)” konferansı 6 Aralık 2017'de tarihinde Berlin‘de gerçekleşti. Konferans, Avrasya, Avrupa Birliği ve ABD’den uzmanları bir araya getirerek, bölgedeki kompleks dinamikler, işbirliği modellerinin verimliliği, güvenlik kaygıları, bölgesel güçlerin çelişen çıkarlarının işbirliğinin önüne geçmesi, Avrupa Birliği’nin küresel stratejisi gibi konularda bir fikir alışverişi platformu yaratmayı amaçladı.

Liberal Düzenin Geleceği

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi ve Transatlantik Akademi tarafından birlikte düzenlenen “Liberal Düzenin Geleceği (The Future of the Liberal Order)” başlıklı etkinlik 23 Mayıs 2013 tarihinde Seed İstanbul’da gerçekleşti.

Alman – Türk Yuvarlak Masa Toplantıları

İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı Bahri Yılmaz, Robert Bosch Vakfı desteği ve German Institute for International and Security Affairs (SWP) ortaklığıyla 22-23 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da “Alman-Türk Yuvarlak Masa Toplantısı (German-Turkish Round Table)” organize etti. 2010 yılından bu yana düzenlenen konferansa Türkiye ve Almanya’dan 45 uzman katıldı. Yuvarlak masa toplantısının bu yılki konusu “Uluslararası İlişkilerde Çin’in büyüyen Etkisi; Türk ve Alman Algısı (China’s Growing Clout in International Relations; Turkish and German Perceptions)" oldu. Katılımcılar Almanya ve Türkiye’nin Çin’le ekonomik ilişkileri, Türk ve Alman dış politikasında Çin’in yeri, Çin’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika politikası konularını tartıştı. Yuvarlak masa toplantısı, ortak uluslararası siyasal ve ekonomik sorunları sonlandırmak amacıyla Almanya ve Türkiye arasında köprü kurulmasını ve diyaloğun geliştirilmesini hedeflemektedir.

Çevre Yönetişimi Uluslararası Konferansı

Kıdemli Uzman Korel Göymen, Friedrich Naumann Vakfı desteğiyle 16-17 Kasım 2012’de İstanbul’da “Çevre Yönetişimi Uluslararası Konferansı (Environmental Governance International Conference)" düzenledi. İki gün süren uluslararası toplantıda, ulusal ve yerel düzeyde çevre yönetişimi, bölgesel ve uluslararası kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin rolü tartışıldı. Etkinliğe, Türkiye ve Avrupa’dan sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, hükümet temsilcileri ve kamu çalışanlarının yanı sıra Sabancı Üniversitesi öğrencileri katıldılar. 

Genç Liderler Konferansı: “Akdeniz Köprüleri”

İPM,  the American Council on Germany, Atlantik Brueke ve the US Council on Italy’le birlikte düzenlenen Genç Liderler Konferansı’na 13 Mayıs 2012’de Karaköy ofisinde ev sahipliği yaptı. Bu yıl konferans 12-13 Mayıs tarihlerinde “Akdeniz Köprüleri (Mediterranean Bridges)” başlığı altında düzenlendi. 2 gün süren konferansa Almanya, İtalya, Türkiye, Amerika ve Güney Afrika’dan gelen Genç Liderler katıldı. Katılımcılar, “Krizin Kökenleri: Ortadoğu’daki Karışıklıkların Politik ve Ekonomik Etkisi (Roots of Crisis: Political and Economic Effects of Turmoil in the Middle East),” “Enerji Denklemi: Petrol ve Gaz Akışının Global Etkileri, İran Yaptırımları ve Boru Hattı Sorunları (The Energy Equation: The Global Impact of Oil and Gas Flows, the Iran Sanctions and Pipeline Issues),” “Yeni Medya ve Dijital Teknolojilerin Etkisi (The Influence of New Media and Digital Technologies)” ve “Geleceğe Bakmak: Demografi, Demokrasi ve Refah (Looking into the Future: Demography, Democracy and Prosperity)” başlıkları altında düzenlenen verimli tartışma platformlarına katıldılar.

Nexus Konferansları Serisi - Türkiye Nexus'u: Türkiye'nin Modernizasyonu ve Stratejik Tercihler

Kıdemli Uzman Ahmet Evin, Nexus Forum ortaklığıyla 10 Ocak 2012’de İstanbul’da “Türkiye’nin Modernizasyonu ve Stratejik Tercihler (The Turkey Nexus on Turkish Modernization and Strategic Choices)” konulu önemli bir strateji toplantısı düzenledi. Etkinlik, Türkiye’nin enerji güvenliği ve altyapısını konu alan, ekonomi ve kalkınma politikalarını irdeleyen çalıştaylar dizisinin ilk bölümünü oluşturdu. Toplantıda, verimlilik ve düzenleyici ortam başta olmak üzere, ülkenin modernleşmesi ve yabancı yatırımların kolaylaştırılması konularında kaydedilmesi gereken ilerlemelerin altı çizildi. Türkiye’nin enerji dengesi, güçlü kurumlara ihtiyaç ve dünyayı etkileyen mali istikrarsızlığın nasıl üzerinden gelineceği konuları toplantının üç ana başlığını oluşturdu.

Çağdaş Türk Araştırmaları Uzmanlar Toplantısı

İPM ve Stiftung Mercator ortaklığıyla “Çağdaş Türk Araştırmaları Uzmanlar Toplantısı (Experts Meeting on Contemporary Turkish Studies)” 8-9 Aralık 2011'de Essen'de yapıldı. Toplantının amacı, Almanya'da çağdaş Türk çalışmalarının teşvik edilmesine yönelik öneriler sunmaktı.

Düşünce Kuruluşlarının Politika Yapımındaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferans

Kıdemli Uzman Korel Göymen, 18-19 Kasım 2011’de İstanbul’da “Düşünce Kurluşlarının Politika Yapımındaki Rolü Üzerine Uluslararası Konferansı (The International Conference on the Role of Think Tanks in Policy Formation)”nı düzenledi. Direktör Fuat Keyman, Türkiye’de düşünce kuruluşlarının durumu konulu panelde, Kıdemli Uzmanlar Ersin Kalaycıoğlu ve Ahmet Evin etkinlik boyunca oturumlara moderetörlük yaptılar. Konferans boyunca, Türkiye’de iyi yönetişimden düşünce kuruluşlarının karma toplumlarda değişimin temsilcisi olmasına kadar çeşitli konular tartışıldı. Türkiye ve Avrupa sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla çeşitli panel ve konferanslar gerçekleştirildi. 

Faraway, So Close?

İPM, 2-4 Haziran tarihleri arasında "Faraway, So Close? Reaching Beyond the Pro/Contra Controversy on Turkey's EU Accession" başlıklı atölye düzenledi. İPM ve Freie Universitat, Berlin tarafından ortaklaşa düzenlenen iki günlük atölye çalışması Thomas Risse'nin yeni kitabı Avrupalılar Topluluğu: Ulusötesi Kimlikler ve Kamusal Alan (A Community of Europeans: Transnational Identities and the Public Sphere) tanıtıldı. Tartışılan konular arasında tarihsel kurumsalcı yaklaşıma ve Avrupalılaşmaya karşılaştırmalı yaklaşımlar, normların yok oluşu ve normatiflik, göç ve AB'nin göç dalgaları üzerindeki etkisi gibi başlıklar konuşuldu. 

Avrupa Birliği'nin ötesinde Avrupa: Geniş Kıtanın Jeo-Ekonomisi

Aspen Institute Italia’nın İPM’nin katkılarıyla düzenlediği “Avrupa Birliği’nin Ötesinde Avrupa: Geniş Kıtanın Jeo-Ekonomisi (Europe Beyond the EU: The Geo-Economy of the Wider Continent)” başlıklı konferans, İstanbul’da üst düzey hükümet yetkilileri, CEO’lar ve farklı ülkelerden gelen aydın ve düşünürlerin katılımı ile gerçekleşti. Avrupa’nın ekonomik büyümesini konu alan konferansta İPM’yi Sabancı Üniversitesi Rektörü Nihat Berker, İPM Direktörü Fuat Keyman ve İPM Kıdemli Uzmanı Ahmet Evin temsil etti. Konferansta, Türkiye başta olmak üzere, Avrupa’nın genel olarak sınırlarının genişletilmesinde ekonomik ve politik etkenlerin öneminin altı çizildi. Katılımcılar, Avrupa’nın Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ya kıyasla gelişmiş olan şeffaf sınırlarına dikkat çekti.