TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Akgün İlhan
Akgün İlhan
2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı

akgunilhan@gmail.com

Akgün İlhan, Katalan hükümetinin FI bursuyla, Çevre Bilimi doktorasını Universitat Autonoma de Barcelona'daki Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden almıştır. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi'nde Eğitim Programları'nda ve İsveç Enstitüsü'nden burslu olarak Lund Üniversitesi'nde Uluslararası Çevre Bilimlerinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahiptir. Doktora çalışmaları sırasında, AB tarafından finanse edilen “Entegre Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi için Yöntemler ve Araçlar (MATISSE)” projesinde, Joan David Tàbara süpervizörlüğünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra, 2012-2018 yılları arasında Su Hakkı Kampanyası'nda (İstanbul) çalışmıştır. 2017 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde “Çevre ve Turizm” ve “Çevresel ve Sosyal Perspektiflerden Sürdürülebilirlik” konulu dersler vermiştir. Su Politikasına Doğru: Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler (2011) kitabının yazarıdır. Türkiye'de su ve iklim krizi ile ilgili çeşitli kitap, gazete ve dergilerde bölümler ve makaleler yazmıştır. Aynı zamanda 2012-2018 yılları arasında yayınlanan Su Hakkı radyo programının ve İstanbul Açık Radyo'da devam eden Sudan Gelen (2018'den bu yana) programının yapımcısıdır.

Proje: “İklim Değişikliği Çağında Türkiye'de Kentsel Su Talep Yönetimi Olanaklarının İzlenmesi: İstanbul ve Berlin'den Ders Çıkarma”

Hızla büyüyen şehirlerin artan su talebi, dünyanın dört bir yanındaki birçok yerel otoriteyi, genellikle yüksek ekonomik, sosyal ve ekolojik maliyetlerle daha fazla hidrolik altyapı (örn. Barajlar ve havzalar arası su transfer sistemleri) inşa ederek su kaynaklarını genişletmeye mecbur bırakmaktadır. Fakat iklim değişikliği çağında şehirlerin su tasarrufu ve verimliliği ölçümleri yoluyla su talebi yönetimini (WDM) benimsemeleri gerekmektedir. Su stresi ile başa çıkmak için arz yönlü bir politika izleyen İstanbul, sadece iklim değişikliği adaptasyonunda başarısız olmakla kalmayıp aynı zamanda kuraklık zamanlarında su tedarikini güvence altına almak için yakındaki şehirlerin nehirlerini kapmaya çalışarak iklim değişikliği yönünde başarısız stratejiler takip etmektedir. Öte yandan Berlin, kapalı-su-döngüsü yaklaşımı ile giderek daha sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışı geliştirmiş; şehir içinde tüketilen tüm suyun iç kaynaklardan ve diğer WDM stratejilerinden gelmesini sağlamıştır.

Bu çalışma, WDM'ye odaklanarak, kentsel su yönetimi için hangi iklim değişikliğine uyum politikalarını ve eylemlerini geliştirdiklerini keşfetmek için iki şehri kendi ulusal bağlamlarında karşılaştırmaktadır. Çalışma, Türkiye'nin, Alman deneyimine dayanarak, WDM'den yararlanan iklim bilincine sahip tedbirleri nasıl benimseyebileceği konusunda yapıcı bir tartışma başlatmayı amaçlamaktadır.

COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” başlıklı politika notu Mayıs 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 12 – COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

İklim Kafe Konuşmalarının onikincisi, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” konulu konuşmasıyla 17 Haziran 2020’de gerçekleşti.

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su"

18 Mayıs 2020

Akgün İlhan ve Baran Alp Uncu ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Pandemi Gündeminde Kentte İklim ve Su Krizi

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2019/20 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Andrea Weiss, Sinan Erensü, Ellen Kollender, Akgün İlhan, ve Gökçe Uysal aramıza katıldılar. 

Andrea Weiss | Bakü-Tiblis-Kars Trenyolu: Jeopolitik İmgeler ve AB’nin Avrupa-Asya Bağlantısında Türkiye’nin Rolü

Sinan Erensü | Yerel Halk Ürettiğinde: Demokratik Enerji Dönüşümünde Enerji Kooperatiflerinin Sınırları ve Olasılıkları

Ellen Kollender | Zorunlu Göç Dönemlerinde Kapsayıcı Eğitim Üzerine Sivil Toplum Aktörlerinin Görüşleri: Almanya ve Türkiye Örnekleri

Akgün İlhan | İklim Değişikliği Çağında Türiye’deki Şehir Suyu Talep Yönetimi Olasılıklarını İzlemek: İstanbul ve Berlin’den Ders Çıkarmak

Gökçe Uysal | Mültecilerin İşgücüne Entegrasyonu: Türkiye ve Almanya birbirinden ne öğrenebilir?

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.