TR | EN

İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cad. No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul Türkiye    |    +90 212 292 49 39   |   ipc@sabanciuniv.edu - ipc.sabanciuniv.edu

Akgün İlhan
Akgün İlhan
2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı

akgunilhan@gmail.com

Akgün İlhan, Katalan hükümetinin FI bursuyla, Çevre Bilimi doktorasını Universitat Autonoma de Barcelona'daki Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden almıştır. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi'nde Eğitim Programları'nda ve İsveç Enstitüsü'nden burslu olarak Lund Üniversitesi'nde Uluslararası Çevre Bilimlerinde tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahiptir. Doktora çalışmaları sırasında, AB tarafından finanse edilen “Entegre Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi için Yöntemler ve Araçlar (MATISSE)” projesinde, Joan David Tàbara süpervizörlüğünde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

Türkiye'ye döndükten sonra, 2012-2018 yılları arasında Su Hakkı Kampanyası'nda (İstanbul) çalışmıştır. 2017 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde “Çevre ve Turizm” ve “Çevresel ve Sosyal Perspektiflerden Sürdürülebilirlik” konulu dersler vermiştir. Su Politikasına Doğru: Su Yönetimi, Alternatifler ve Öneriler (2011) kitabının yazarıdır. Türkiye'de su ve iklim krizi ile ilgili çeşitli kitap, gazete ve dergilerde bölümler ve makaleler yazmıştır. Aynı zamanda 2012-2018 yılları arasında yayınlanan Su Hakkı radyo programının ve İstanbul Açık Radyo'da devam eden Sudan Gelen (2018'den bu yana) programının yapımcısıdır.

Proje: “İklim Değişikliği Çağında Türkiye'de Kentsel Su Talep Yönetimi Olanaklarının İzlenmesi: İstanbul ve Berlin'den Ders Çıkarma”

Hızla büyüyen şehirlerin artan su talebi, dünyanın dört bir yanındaki birçok yerel otoriteyi, genellikle yüksek ekonomik, sosyal ve ekolojik maliyetlerle daha fazla hidrolik altyapı (örn. Barajlar ve havzalar arası su transfer sistemleri) inşa ederek su kaynaklarını genişletmeye mecbur bırakmaktadır. Fakat iklim değişikliği çağında şehirlerin su tasarrufu ve verimliliği ölçümleri yoluyla su talebi yönetimini (WDM) benimsemeleri gerekmektedir. Su stresi ile başa çıkmak için arz yönlü bir politika izleyen İstanbul, sadece iklim değişikliği adaptasyonunda başarısız olmakla kalmayıp aynı zamanda kuraklık zamanlarında su tedarikini güvence altına almak için yakındaki şehirlerin nehirlerini kapmaya çalışarak iklim değişikliği yönünde başarısız stratejiler takip etmektedir. Öte yandan Berlin, kapalı-su-döngüsü yaklaşımı ile giderek daha sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışı geliştirmiş; şehir içinde tüketilen tüm suyun iç kaynaklardan ve diğer WDM stratejilerinden gelmesini sağlamıştır.

Bu çalışma, WDM'ye odaklanarak, kentsel su yönetimi için hangi iklim değişikliğine uyum politikalarını ve eylemlerini geliştirdiklerini keşfetmek için iki şehri kendi ulusal bağlamlarında karşılaştırmaktadır. Çalışma, Türkiye'nin, Alman deneyimine dayanarak, WDM'den yararlanan iklim bilincine sahip tedbirleri nasıl benimseyebileceği konusunda yapıcı bir tartışma başlatmayı amaçlamaktadır.

Salgın, İklim, Toplum

İstanbul Politikalar Merkezi olarak COVID-19 salgınının başladığı 2020 başından günümüze, web üzerinde, salgın koşullarında dünyanın, toplumların ve bireylerin durumunun değerlendirildiği çok sayıda panel düzenledik. Bu panellerden hazırlanan ‘Salgın, İklim, Toplum’ başlıklı kitabımızı sizlerle paylaşmak isteriz: İlk günlerden başlayarak salgının dünyadaki ve özellikle Avrupa Birliği ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal etkileri tartıştık. Çoğu katılımcı, yaşadığımız bu deneyimden öğrenebileceğimiz çok şey olduğunu, gelecekteki salgınlarla ve ekolojik krizlerle başa çıkabilmek için bu deneyimimizi adaletli bir dünya düzenine doğru seferber etmemiz gerektiğini düşünüyor. Aşının bulunuşuyla ve uygulanmasıyla salgını geride bırakabileceğimiz bir eşikte yayımlıyoruz bu kitabı. Bizim için son iki yılın büyük başarısı bilime, dünyanın dört bir yanındaki doktorlara, sağlık emekçilerine ve bilim insanlarına aittir. Panellerimizi takip eden ve önerileriyle çalışmalarımıza yön veren dinleyici ve seyircilerimize, bu çalışmayı yayıma hazırlayan Ayşe Köse Badur ve Semih Sökmen başta olmak üzere katkıda bulunan tüm konuşmacılarımıza teşekkür ederiz.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.


 

COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” başlıklı politika notu Mayıs 2020'de yayımlandı.

Dokümanı indirmek için tıklayınız.

Akgün İlhan ve Ayşe Köse Badur ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Kentlerin Türkiyesi'nde Su Yönetimi

Salgın ve Toplum - "Türkiye'de Kuraklık ve İklim Krizi"

5 Ocak 2020

Akgün İlhan ve Ferdi Akarsu ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

Sulak Alanlardan Kentlere Kuraklık

İklim Kafe Konuşmaları 12 – COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

İklim Kafe Konuşmalarının onikincisi, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” konulu konuşmasıyla 17 Haziran 2020’de gerçekleşti.

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su"

18 Mayıs 2020

Akgün İlhan ve Baran Alp Uncu ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

Pandemi Gündeminde Kentte İklim ve Su Krizi

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

2019/20 Dönemi Mercator-İPM Araştırmacıları Andrea Weiss, Sinan Erensü, Ellen Kollender, Akgün İlhan, ve Gökçe Uysal aramıza katıldılar. 

Andrea Weiss | Bakü-Tiblis-Kars Trenyolu: Jeopolitik İmgeler ve AB’nin Avrupa-Asya Bağlantısında Türkiye’nin Rolü

Sinan Erensü | Yerel Halk Ürettiğinde: Demokratik Enerji Dönüşümünde Enerji Kooperatiflerinin Sınırları ve Olasılıkları

Ellen Kollender | Zorunlu Göç Dönemlerinde Kapsayıcı Eğitim Üzerine Sivil Toplum Aktörlerinin Görüşleri: Almanya ve Türkiye Örnekleri

Akgün İlhan | İklim Değişikliği Çağında Türiye’deki Şehir Suyu Talep Yönetimi Olasılıklarını İzlemek: İstanbul ve Berlin’den Ders Çıkarmak

Gökçe Uysal | Mültecilerin İşgücüne Entegrasyonu: Türkiye ve Almanya birbirinden ne öğrenebilir?

Akgün İlhan ve Ayşe Köse Badur ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Kentlerin Türkiyesi'nde Su Yönetimi" başlıklı 64. bölümüne Akgün İlhan ve Ayşe Köse Badur katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

Akgün İlhan ve Ferdi Akarsu ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Sulak Alanlardan kentlere Kuraklık" başlıklı 41. bölümüne Akgün İlhan ve Ferdi Akarsu katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları 12 – COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri

İklim Kafe Konuşmalarının onikincisi, 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Akgün İlhan’ın “COVID-19 Penceresinden Suya Erişim Meselesi ve Çözüm Önerileri” konulu konuşmasıyla 17 Haziran 2020’de gerçekleşti.

İzlemek için buraya tıklayınız.

İklim Kafe Konuşmaları serisi hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayınız.

"Salgın ve Toplum" Webinar Serisi: "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su"

Koronavirüs salgını sebebiyle yaşanan bu süreçte sorunlara karşı birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için düzenlediğimiz "Salgın ve Toplum" webinar serisinin "Salgın Döneminde İklim, Enerji, Gıda ve Su" başlıklı toplantısı Akgün İlhan, Barış Karapınar, Değer Saygın ve Ümit Şahin'in katılımıyla 18 Mayıs'da gerçekleşti.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

Akgün İlhan ve Baran Alp Uncu ile "Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ve Medyascope işbirliğiyle hazırlanan “Nasıl bir Dünya? Nasıl bir Türkiye?” programının "Pandemi Gündeminde Kentte İklim ve Su Krizi" başlıklı 13. bölümüne Akgün İlhan ve Baran Alp Uncu katıldı.

Etkinliğe ulaşmak için buraya tıklayınız.
 

2019/20 Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı Hoşgeldiniz Etkinliği

İPM’nin, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hayata geçirdiği Mercator-İPM Araştırma Bursu Programı'nın sekizinci dönemi, araştırmacıların ve Girişim’in konuklarının katıldığı etkinlikle başladı. Düzenlenen Hoşgeldiniz Etkinliği’nde yeni dönem araştırmacılar ve konuları tanıtıldı. İPM Direktörü Fuat Keyman ve Stiftung Mercator Direktörü Michael Schwarz’un açış konuşmalarından sonra, Kıdemli Uzman ve Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın-Düzgit ile 2019/20 Mercator-İPM Kıdemli Araştırmacıları Aslı Aydıntaşbaş, Atila Eralp ve Michael Thumann konuşmalarını gerçekleştirdi. Ardından, programın 2019/20 döneminde yer alacak araştırmacılar Akgün İlhan, Andrea Weiss, Ellen Kollender, Gökçe Uysal ve Sinan Erensü’nün araştırmalarını özetledikleri bir video gösterildi.